H1 Flashcards Preview

Accounting Information Systems (AIS) > H1 > Flashcards

Flashcards in H1 Deck (23):
1

Systeem

2 of meer samenhangende componenten die op elkaar inwerken om een doel te bereiken (vaak meer subsystemen)

2

Goal conflict

Wanneer het doel van het ene subsysteem, het doel van een ander subsysteem tegenspreekt

3

Goal congruence

Wanneer een subsysteem zijn doel behaalt, terwijl het bijdraagt aan het algehele doel van de organisatie

4

Data

Gegevens/feiten die zijn verzameld, vastgelegd, georganiseerd, opgeslagen en verwerkt door een systeem

5

Informatie

Data dat is georganiseerd en verwerkt om beslissingen beter te kunnen nemen

6

Information Technology (IT)

Helpt beslissers om effectiever te werk te gaan

7

Nuttige informatie

Begrijpelijk, betrouwbaar, compleet, controleerbaar, relevant, tijdig en toegankelijk

8

Business Processes

Een set coördinerende, gestructureerde en verwante activiteiten en taken die zijn uitgevoerd door personen, computers of machines die helpen om een specifiek doel te behalen

9

Transactie

Overeenkomst tussen 2 entiteiten om goederen, diensten of andere activiteiten (te meten in geld) te kopen, verkopen, betalen enz.

10

5 transactie cyclussen binnen het Business Proces

1. Revenue Cycle
2. Expenditure Cycle
3. Production/Convertion
Cycle
4. Human Resource/Payroll Cycle
5. Financing Cycle

11

Revenue Cycle

Omzet:
Goederen en diensten worden voor geld verkocht

12

Expenditure Cycle

Uitgaven:
Inkopen van goederen of grondstoffen om die vervolgens, al dan niet bewerkt, te verkopen

13

Production/Convertion Cycle

Grondstoffen worden bewerkt in goederen

14

Human Resource/Payroll Cycle

Werknemers worden ingehuurd, getraind, gecompenseerd enz.

15

Financing Cycle

Verkopen van aandelen aan investeerders en lenen van geld om dividend of rente te betalen

16

Accounting

Een data identificerend, opslaand en verzamelend proces als wel een informatie communicerend, metend en ontwikkelend proces.


17

Accounting Information Systems (AIS)

Het bewerkt, opslaat, produceert, vastlegt en verzamelt data en informatie voor beslissingnemers

18

6 componenten van een AIS

1. Mensen
(die het systeem
gebruiken)
2. Procedures en instructies
(om data te bewerken, op te slaan
en te verzamelen)
3. Data
(over de organisatie en haar
activiteiten)
4. Software
(gebruikt om te verwerken)
5. Informatie Technologie
Infrastructuur
(computers, randapparatuur en
netwerk communicatie apparatuur)
6. Interne Controle en
Veiligheidsmaatregelen
(beschermen het systeem)

19

3 business functies van de componenten van een AIS

1. Het verzamelen en
opslaan van data over
de bedrijfsactiviteiten,
hulpbronnen en personeel
(bijv. materiaal inkopen)

2. Het transformeren van data in
informatie, zodat het management
activiteiten, bronnen en personeel
kan beheersen, evalueren, plannen
en uitvoeren

3. Verstrekken van adequate
beheersing om de organisaties
activa en data te beschermen

20

6 waarde toevoegende, primaire activiteiten van een AIS

1. Kwaliteit verbeteren en
kosten reduceren van
producten of diensten

2. Efficiëntie verbeteren

3. Kennis delen

4. Efficiëntie en effectiviteit van de
toeleveringen verbeteren

5. Interne controle structuur
verbeteren

6. Nemen van beslissingen verbeteren

21

5 eigenschappen van een AIS om het nemen van beslissingen te vergemakkelijken

1. Identificeert wanneer
het management in actie
moet komen

2. Kan onzekerheden
verminderen

3. Slaat informatie op over resultaten
van vorige beslissingen

4. Verzorgt tijdig accurate informatie

5. Analyseert informatie over verkopen

22

5 primaire activiteiten van een Value Chain

1. Inkomende logistiek
ontvangen, opslaan en
distribueren van
materiaal voor producten of
diensten
(bijv. ontvangen en verzenden van
banden voor een autobedrijf)

2. Operaties
activiteiten die input veranderen
in producten of diensten
(bijv. assemblage-lijn)

3. Uitgaande logistiek
activiteiten om producten en
diensten te distribueren naar
klanten

4. Marketing en Sales
activiteiten die helpen bij het
verkopen van producten of
diensten aan klanten

5. Service
activiteiten die klanten na verkoop
helpen
(bijv. onderhoud)

23

4 ondersteunende activiteiten voor de primaire activiteiten van een Value Chain

1. Bedrijfsinfrastructuur
boekhouding, financiën
en wettelijke, algemene
administratieve activiteiten

2. Human Resource
activiteiten zoals werven, huren,
trainen en compenseren van
werknemers

3. Technologie
activiteiten die producten of
diensten verbeteren
(bijv. research & development
(R&D), investeringen in IT en
productontwerp)

4. Inkopen
aanschaffen van grondstoffen,
machines, gebouwen, inventaris
enz om de primaire activiteiten
uit te kunnen voeren