H3 Flashcards Preview

Accounting Information Systems (AIS) > H3 > Flashcards

Flashcards in H3 Deck (14):
1

3 documentatie tools

1. Lezen
men moet kunnen
documentatie kunnen
lezen om te weten hoe een machine
werkt

2. Evalueren
interne controle systemen moet men
kunnen evalueren om de sterke en
zwakke punten te kunnen
identificeren

3. Voorbereiden
men moet vaardigheid bevatten om
interne controle documentatie
voor te kunnen bereiden, zodat men
kan laten zien hoe een bestaand
systeem werkt

2

Wat doet een DFD

Het beschrijft grafisch de gegevensstromen in een organisatie m.b.v 4 basis elementen

Sommige Data Flows worden onderverdeeld in lagere levels voor meer detail.

3

2 niveaus van een DFD

1. Context Diagram
het hoogste niveau, dus
samenvattend

2. Level-0 Diagram
een lager niveau, dus meer
gedetailleerd

4

4 basis elementen van een DFD

1. Data Source en
Destination
entiteiten die data
zenden of ontvangen, die het
systeem gebruikt of maakt

2. Data Flow
de beweging van data tussen
processen, opslag, bron en
bestemming

3. Processes
transformatie van data

4. Data Store
opslagplaats van data

5

Wat doet een Flowchart

Het is een analytische techniek die wordt gebruikt om sommige aspecten van een informatiesysteem op een duidelijke, beknopte en logische manier te beschrijven

6

2 voordelen van een Flowchart

1. Makkelijker te begrijpen dan een DFD

2. Gemakkelijk te wijzigen

7

3 nadelen van een Flowchart

1. Sommige mensen houden er niet van of begrijpen het niet

2. Het is tijdrovend wanneer iemand niet weet hoe het moet worden getekend

3. Het is niet altijd zo behulpzaam als zou moeten

8

4 categorieën symbolen binnen een Flowchart

1. Input/Output Symbolen
apparaten of media die
voor input of output van
verwerkingen zorgen

2. Processing Symbolen
laat zien welk type apparaten
worden gebruikt om data te
verwerken

3. Storage Symbolen
apparaten die gebruikt worden om
data op te slaan

4. Flow en Miscellaneous Symbolen
(stroom en gemengd)
geven gegevensstromen aan, waar
flowchart begint of eindigt, waar
beslissingen worden gemaakt enz.

9

Wat doet een Document Flowchart

Illustreert de stroom van documenten en informatie binnen een organisatie

10

Waar zijn Document Flowcharts handig voor

Het is handig voor de analyse van interne controle. Wanneer zij dit doen, worden ze ook wel Internal Control Flowcharts genoemd.

11

3 op te sporen zaken van een Document Flowcharts wanneer zij Internal Crontrol Flowcharts worden genoemd

1. Zwakke, inefficiënte en niet adequate communicatie stromen

2. Onnodige complexe documentstromen

3. Vertraging binnen de procedure verantwoordelijkheid

12

Wat doet een System Flowchart

Geeft de relatie tussen systeem input, verwerking en output weer.

13

Wat doet een Program Flowchart

Het illustreert de volgorde van "logical operations" in een uitvoeringsprogramma m.b.v een computer

Het beschrijft de specifieke logica van een proces zoals dat in een System Flowchart wordt geshowd

14

4 documentatie tools

Om uit te leggen hoe een systeem werkt

1. Data Flow Diagram (DFD)

2. Document Flowchart

3. System Flowchart

4. Program Flowchart