H4 Flashcards Preview

Accounting Information Systems (AIS) > H4 > Flashcards

Flashcards in H4 Deck (21):
1

Waarom zijn databases omtwikkeld

Om snelle toename van Master Files tegen te gaan

2

Database Management System (DBMS)

De interface tussen verschillende applicatieprogramma's

3

Database System

De database en de applicatieprogramma's die toegang hebben tot de database door het DBMS

4

Database Administrator

De verantwoordelijke voor de database

5

Data Warehouse

Het bevat gedetailleerde en samenvattende data van een aantal jaar

Het is met opzet geminimaliseerd om maximale query efficiëntie te bereiken

6

2 zaken waar een Data Warehouse voor wordt gebruikt

1. Voor analyses van
transactie verwerkingen

2. Ter ondersteuning van strategische
beslissingen

7

Business Intelligence

Het gebruik maken van een Data Warehouse om strategische beslissingen te nemen

8

2 technieken bij Business Intelligence

1. Online Analytical
Processing

2. Data Mining

9

Online Analytical Processing

Het gebruik maken van queries om onderzoek te doen naar veronderstelde relaties tussen data

(bijv. een manager analyseert de aankopen van de afgelopen jaren, in een extra query worden verschillende productgroepen in verschillende periodes weergegeven)

10

Data Mining

Het gebruik van geraffineerde, statistische analyses om niet veronderstelde relaties te ontdekken

(bijv. credit card bedrijven identificeren gebruikerspatronen om fraude op te herkennen of bedrijven analyseren vroegere aankopen om acties te bepalen)

11

5 voordelen van een Database

1. Data Integratie
Master Files zijn
gecombineerd in grote
"pools" van data waar veel
applicaties toegang tot hebben

2. Data Deling
geïntegreerde data is gemakkelijk te
delen met geautoriseerde gebruikers

3. Minimale Gegevens Overtolligheid en Data Inconsistentie
alle data wordt maar 1x opgeslagen

4. Data Onafhankelijkheid
data en gebruikte programma's zijn
onafhankelijk van elkaar, waardoor
ze kunnen worden veranderd zonder
elkaar te veranderen

5. Kruis Functionele Analyses
verschillende financiële analyses
kunnen met elkaar worden
vergeleken, zoals verkoopkosten en
promotie campagnes

12

2 soorten kijk op een organisatie

1. Logical View
hoe men conceptueel de
data organiseren en
begrijpen

2. Physical View
hoe en waar data fysiek zijn geregeld
en opgeslagen in het computer
systeem

13

3 levels van een schema

1. Conceptual Level
Schema
organisatie breed
aanzicht van de gehele database,
lijst van alle data elementen en de
relatie onderling

2. External Level Schema
individuele gebruikers aanzicht van
delen van de database, elk deel
refereert naar een sub schema

3. Internal Level Schema
niveau aanzicht van de database,
beschrijft hoe data is opgeslagen
en toegankelijk is, bevat ook record
layouts, definities, adressen en
indexen

14

Data Dictionary

Informatie over de structuur van een database. Voor elk element opgeslagen in de database, is een record in het woordenboek die het beschrijft

15

Data Defenition Language (DDL)

Bouwt het data woordenboek, creëert de database, beschrijft de "logical view" voor elke gebruiker en specificeert de beveiliging van records en fields

16

Data Manipulation Language (DML)

Verandert de inhoud van de database

17

Data Query Language
(DQL)

Bevat krachtige, gemakkelijk te gebruiken commando's die gebruikers in staat stellen om data terug te kunnen vinden, sorteren, bestellen en laten zien

18

Relational Data Model

Vertegenwoordigt het Conceptual en het External Level Schema's, wanneer data opgeslagen is in tabellen. Het is dan niet echt opgeslagen, maar op de manier zoals beschreven in het Internal Level Schema

19

2 soorten sleutels voor databases

1. Primary Key
een database attribuut
die ene specifieke rij
identificeert

2. Foreign Key
linkt verschillende tabellen, het is
een verbindende schakel tussen
tabellen

20

Hoe ontwerp je een relationele database

1. Sla alle data op in 1
uniforme tabel

2. Varieer de nummers van de
kolommen

21

4 basis eisen van een relationele database

1. Elke kolom
in een rij moet min 1
waarde bevatten, een
cel mag max 1 waarde bevatten

2. Primary Keys kunnen niet karakter
loos zijn (blank)

3. Foreign Keys, niet karakterloos,
moeten waarden bevatten die
corresponderen met 1 van de
waarden van de Primary Key in een
andere tabel

4. Alle attributen in een tabel die geen
sleutel zijn, moeten worden
beschreven als een karakter van het
object, geïdentificeerd door een
Primary Key