HC5 Flashcards Preview

Filosofie > HC5 > Flashcards

Flashcards in HC5 Deck (20)
Loading flashcards...
1

David Hume

Moderne Tijd: Verlichting
> Empirist = kennis uit ervaring (a postriori)
> inductieprobleem
> causaliteit

2

A priori en a postriori volgens Hume?

a priori: voorafgaand aan de waarneming (niet uit ervaring, bv wiskunde)

a postriori: kennis uit ervaring (afspiegeling van de ware werkelijkheid, dus niet hetzelfde)

3

Causaliteit volgens Hume

o Je kunt nooit zeggen dat A → B heeft veroorzaakt
o Opvolgen staat NIET gelijk aan veroorzaken

4

Inductieprobleem van Hume

Inductie :
o Vb. Deze zwaan is wit (impressie)
o Alle zwanen zijn wit (idee)
Ontdekking Inductieprobleem :
o Je kunt niet alle waarnemingen controleren/checken

5

Ethiek van Hume

De rede is de slaaf van de passies

6

Emanuel Kant

Moderne Tijd: Verlichting
> Ding an sich
> Empirisme & Rationalisme
> De bril van Kant
> Handelsprincipe van Kant (deugd)
> Autonome vrijheid

7

Emanuel Kant's 'Ding an Sich'

Je kan het alleen zien zoals jij het waarneemt

8

Emanuel Kant samenvoeging Empirisme en Rationalisme

Geloofd in Determinisme: alles is bepaald.
• Elke handeling is voorspelbaar
• Natuurlijke oorzaken
• Gedragswetenschappen
• Aansluiting David Hume, Empirisme
Evaluatief proces
• Vrije wil
• Ethische vraagstukken
• Aansluiting Descartes, Rationalisme

Verschil: kijken met een ander perspectief
De wereld die we waarnemen is volkomen gedetermineerd. Echter is dit niet de wereld zoals hij daadwerkelijk is (bril van Kant) --> ruimte voor de vrije wil in de 'ware' onafhankelijke wereld.

9

Bril van Kant

“Wending naar het subject”: ipv objectief naar de wereld kijken, de mens die naar de wereld kijkt onderzoeken. De mens (het subject) neemt zelf zijn waarneming waar (het object)
o Nooit het 'Ding an Sich'
o Van te voren bepaald wat je ziet
o A priori = Voor de waarneming
o A postriori = Na de waarneming

10

Kant's qoute over kennis

“Ook al begint al onze kennis met de ervaring, daarom ontspringt kennis nog niet uit de ervaring”

11

Categorisch Imperatief van Kant

o Handelsprincipe die voor iedereen geaccepteerd zou worden

12

Kant over autonome vrijheid

o Los van neigingen
o Causaliteit op grond van ideeën (ipv natuurwetten)
o Moreel vs neiging

13

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Moderne Tijd: Verlichting
> Correctie op Kant
> Dialectische Methode
> Geist

14

Hegel's Dialectische Methode: Synthese

Synthese:
• These (rationalisme)
• Antithese (empirisme)
> Beweging en tegenbeweging worden een nieuwe beweging.

15

'Geist' van Hegel

o Objectieve geest

Een orde of rationaliteit die in de wereld zelf besloten ligt (de voorstellingen)
• De geest die zich verhoudt tot de ander (een kindje dat zich nog door alles om zich heen laat bepalen)

16

'Geist' van Hegel

o Subjectieve gees

Een rationaliteit (het besef van een subjectief perspectief) die ons in staat stelt de wereld te doorgronden
• De geest die zich verhoudt naar de ander (het kindje dat ‘nee’ gaat zeggen)

17

'Geist' van Hegel

o Absolute geest

Synthese waarin de waarheid van de werkelijkheid als geheel oplicht (het begrip):
• De geest die zich verhoudt naar zichzelf én de ander (kindje dat zelf gaat bepalen)

18

Voorbeeld van het ontstaan van een synthese (Hegel) in de geschiedenis van de filosofie.

These: Descartes' Rationalisme
Antithese: Hume's Empirisme

Synthese: Samenvoeging van Kant

19

Jean-Jacques Rousseau

(Moderne Tijd: Romantiek)
> mens van nature goed
> 'beschaving' slecht

20

Waarom vond Rousseau de beschaving slecht?

o Ongelijkheid: Privatisering--> Jaloers op privé-eigendom
o Afhankelijkheid