HC12 & HC13 Flashcards Preview

Filosofie > HC12 & HC13 > Flashcards

Flashcards in HC12 & HC13 Deck (14)
Loading flashcards...
1

Freud's Quote

'De mens geen heer en meester in eigen huis.'

2

Freud's onderscheid tussen:
o Es
o Ich
o Überich

➢ Het Es (het) de driften, onbewust
➢ Uberich is onderbewustzijn (normen/waarden en opvoeging)
➢ Het ich (ik) bewust

3

Wat zijn de twee driften in het Es?

1. Seksuele drift
2. Overlevingsdrift

4

Droomanalyse van Freud.
Kinderdroom/ Zinloze en verwarde droom.

manifest/latent

• Manifeste droom : hoe jij hem ziet/herinnert

o Kinderdroom : normale verlangings-droom
o Zinloze en verwarde droom : geeft uiting aan dat onderdrukte

• Latente droom : onderliggende betekenis

5

Freud's decentrering van het subject.

Jij als mens heb geen vrije wil, je wordt gedreven door driften die je niet in de hand hebt.

6

Jacques Lacan

Hedendaagse Tijd
>'ondraaglijke waarheid'
> imaginaire stadium, symbolische orde en het reële
> vervolg freud, ook psycholanaliticus

7

Wat bedoelt Lacan met de 'ondraaglijke waarheid'?

Autonomie is een illusie

o Doordat het subject zichzelf nooit volledige begrijpt
o Als hij zichzelf probeert te begrijpen begrijpt hij zichzelf net niet

8

Wat bedoelt Lacan met het:
1. imaginaire stadium

1. Imaginaire stadium
➢ Kind ziet een spiegelbeeld, hij ziet een beeld van zichzelf maar ziet zichzelf nooit. Gaat zich identificeren met het beeld, de weerspiegeling ipv met zichzelf.
➢ Kan zichzelf gaan begrijpen als ‘eenheid’ (lichaam, gezicht etc). ‘Ik ben iets.’
➢ Hetgeen dat hij ziet en voelt komt nooit volledig overeen.
➢ Komt ook tot uiting in iets wat je wilt zijn maar niet bent, spiegelen aan het voorbeeld. Rolmodel.

9

Wat bedoelt Lacan met de:
2. symbolische orde

2. Symbolische orde
• Orde van de taal en de wet
• Orde door taal (iemand toespreken of toegesproken worden)
• Probleem: je hebt een beeld van jezelf, je bevindt je echter in een symbolische context waardoor je wordt bepaald waardoor je niet jezelf kan worden.

10

Wat bedoelt Lacan met:
3. Het reële

3. het Reële
• Het gene dat je niet kan uitdrukken dmv taal
• Taal geeft betekenis dmv referentie
• Daarmee verlies je een stukje van het object
• Object a = wat je niet kunt uitdrukken

11

Slavoj Zizek

➢ Collectieve en individuele betekenislaag geeft de wereld betekenis
➢ Zonder die laag wordt de wereld 'walgelijk'
➢ De werkelijkheid wordt dan ongrijpbaar
➢ Gevoelens worden geëxternaliseerd (passieve ervaring)
➢ VB. Van de lachbui

12

Emmanuel Levinas

Joodse filosoof (raadsel spinoza)
➢ De ander centraal in zijn filosofie
o Zin van het leven uit de ander
o Bron van verantwoordelijkheid
o Taal geeft de uitdrukking tot de relatie met de ander
• Verschil tussen aanspreken en aangesproken worden

13

Quote van Levinas

''De onmoeting met de andere mens, die mij haar gelaat toont, is een ethische ontdekking die mij herinnert aan mijn verantwoordelijkheid.''

14

Paul Ricoeur

➢ De leer van het uitleggen
➢ Tussenpositie tussen autonoom nog geheel machteloos
➢ Naratieve identiteit (vertellende identiteit)
➢ Verantwoordelijkheid dragen
➢ Spreekt binnen een taalspel maar kiest zelf zijn woorden
➢ Door reflectie vormt het subject een identiteit.