HC8 & HC9 Flashcards Preview

Filosofie > HC8 & HC9 > Flashcards

Flashcards in HC8 & HC9 Deck (17)
Loading flashcards...
1

Jean-Paul Sartre

Moderne Tijd (laatste)
“Existentie gaat vooraf aan de essentie”
> niet autonoom (godloze) 'vrijheid'
>existentialisme
>En-soi
>Pour-soi
> Te kwader trouw

2

Jean-Paul Sarte's quotes

- “Existentie gaat vooraf aan de essentie”
- “De hell is andere mensen”
- "De mens heeft een alles beheersend besef van vrijheid."

3

Wat bedoelt Sarte met 'Existentialisme'?

"De existentie gaat vooraf aan de essentie."

> iedere waarheid en handeling uit de menselijke belevenis en 'betekenis volle context'.

4

Wat bedoelt Sarte met zijn quote: “Existentie gaat vooraf aan de essentie”?

o Er is geen vooraf gesteld plan, de mens kan zelf bepalen wat hij gaat doen.
o Dus de mens is zelf verantwoordelijk.

5

Wat bedoelt Sarte met zijn quote: “De hell is andere mensen”?

In de interactie tussen andere mensen is er een continue strijd tussen jou en de mensen, die jouw vrijheid ontkennen.

6

Wat bedoelt Sarte met En-soi en Pour-soi?

Bij dingen gaat de essentie juist vooraf aan de existentie.

En-Soi:
• Zijn op zichzelf
• VB. Een tafel (dingen)
• Ben je nooit, altijd naartoe aan het werken. (naar iets wat je op dit moment nog niet bent)

Pour-Soi:
• Zijn voor zichzelf
• VB. Ik (mens)

7

Wat bedoelt Sarte met 'Ter kwader trouw'?

Als mens heb je vaak het gevoel dat je niet je eigen keuzes maakt, maar meeloopt.
--> je leeft niet authentiek


o Zodra jij een keuze maakt is dat een ultieme keuze en moet je die kunnen verantwoorden ten over iedereen.
o Authentiek leven: op basis van je eigen keuzes.
--> zo niet: Ter kwader trouw.

8

Wat staat centraal bij de Hedendaagse Tijd?

Decentrering van het subject.

--> De mens is niet de oorsprong van het 'weten' maar wordt gevormd door de omgeving.

9

Wie (wat) zijn de twee hoofdstromingen als reactie op Sartre?

1. Structuralisme (Foucault)
- tegen de samenleving
2. Taylor
- voor de samenleving

10

Michel Foucault

Hedendaagse Tijd
> structuralisme
> Discourse
> Disciplinering
> Panapticon
> Peststaat

11

Wat bedoelt Foucault met het structuralisme?

Vrijheid is een illusie, door alle straffen wordt je gevormd door de omgeving

12

Wat bedoelt Foucault met 'Discourse'?

o Indeling, structuur
o VB. De manier waarop de ruimte is ingedeeld (tafels wijzen naar het bord, ervan uitgaan dat je naar het bord gaat kijken)

13

Wat bedoelt Foucault met de Disciplinering?

Consequenties verbonden aan bepaald gedrag
> individualiteit gaat niet samen met leven in een gemeenschap.

14

Wat is het voorbeeld dat Foucault geef met het Panapticon en waarom?

Koepelgevangenis
• In het midden van de koepel staat een toren
• Je gaat je uiteindelijk gedragen naar hoe je je zou gedragen als iemand naar je kijkt, omdat hij er misschien wel of misschien niet is.
• In het echt: ga je je in je eentje ook gedragen zoals je je zou gedragen als er wel iemand bij zou zijn.

15

Wat bedoelt Foucault met de peststaat?

Groepen maken van de mensen om de pest onder controle te krijgen.

16

Charles Taylor

Hedendaagse Tijd
> Inescapable framework
> Tegenbeweging Foucault
> 'Hoe kunnen we toch authentiek leven?'
> Individu heeft de maatschappij juist nodig.

17

Wat bedoelt Taylor met 'Inescapable framework'?

Het individu is afhankelijk van een groter geheel. Economisch denken leidt tot verkeerd begrip van identiteit