Hjertesygdomme Flashcards Preview

Pædiatri > Hjertesygdomme > Flashcards

Flashcards in Hjertesygdomme Deck (20)
Loading flashcards...
1

Et nyfødt barn med vedvarende cyanose og iltsaturation på 60% og stigende B-laktat bør først og fremmest behandles med
Vælg et svar
a. Indomethacin
b. Respirator og 100% ilt
c. Digoksin
d. Diuretika
e. Prostaglandin

e

2

Hvilken medfødt hjertesygdom er associeret med autoimmun sygdom hos moderen (Sjögren, SLE)?
Vælg et svar
a. Persisterende ductus arteriosus
b. Ventrikulær takykardi
c. Medfødt hjerteblok
d. Hypertrofisk kardiomyopati
e. Neonatal supraventrikulær paroksystisk takykardi

c

3

Ved hvilken type venstre-højre shunt hos et barn er det ikke sandsynligt at finde pulmonal hypertension?
Vælg et svar
a. Univentrikulært hjerte
b. Ductus arteriosus persistens
c. Atrieseptumdefekt
d. Atrioventrikulærseptumdefekt
e. Ventrikelseptumdefekt

c

4

Et nyfødt præmaturt barn, der er cyanotisk, opnår ved spontan respiration med 100 % ilt i 10 min en stigning i arteriel pO2 fra 8,2 til 16,5 kPa. Den sandsynligste årsag til cyanosen er
Vælg et svar
a. Cyanotisk mb. cordis congenitus
b. Hjerteinsufficiens
c. Lungesygdom
d. Persisterende ductus arteriosus
e. Cerebralt betinget hypoventilation

c

5

Hvilke(t) af følgende symptomer er ikke et hovedkriterium ved gigtfeber?
Vælg et svar
a. Arthritis
b. Carditis
c. Chorea
d. Subkutane noduli
e. Feber i mere end 1 uge

e

6

Hvilken af følgende påstande er rigtig?
Vælg et svar
a. Børn med persisterende ductus arteriosus efter neonatalperioden forsøges altid behandlet med indomethacin intravenøst før lukning med kateterteknik eller operation
b. Ved coarctatio aortae ses ribbensusurer fra omkring 1-årsalderen
c. Anstrengelsesudløst synkope kan være debutsymptom ved aortastenose
d. Atrieseptumdefekter lukkes med kateterteknik eller operation for at undgå endokardit senere i livet
e. Ved ASD udvikles hyppigt hjerteinsufficiens før 6-månedersalderen

c

7

En nyfødt med bleghed, hurtig overfladisk respiration, kølige hænder og fødder med neglecyanose og spisevægring har med stor sandsynlighed paroksystisk takykardi og ikke sepsis, hvis hjertefrekvensen er over
Vælg et svar
a. 250
b. 130
c. 230
d. 210
e. 180

c

8

Medfødt hjertesygdom forekommer blandt nyfødte med en hyppighed på
Vælg et svar
a. 0,3 promille
b. 15 promille
c. 3 promille
d. 8 promille
e. 0,8 promille

d

9

Hvilken af følgende hjertefejl hos en nyfødt med cyanose kan føre til et ductusafhængigt lungekredsløb?
Vælg et svar
a. Svær aortastenose
b. Coarctatio aortae
c. Svær pulmonalstenose
d. Hypoplastisk venstre hjertesygdom
e. Atrioventrikulærseptumdefekt

c

10

Hvilken form for hjertearytmi forekommer ikke hos normale, raske børn
Vælg et svar
a. 2. grads AV-blok type 1 (Wenckebach)
b. Sinusarytmi
c. 2. grads AV-blok type 2
d. Natlig nodalrytme
e. Vandrende pacemaker

c

11

Den typiske fysiologiske mislyd hos raske småbørn, en vibratorisk mislyd (Stills mislyd), høres normalt tydeligst
Vælg et svar
a. Ved apex
b. Ved øvre højre sternalrand
c. Ved nedre venstre sternalrand
d. Ved øvre venstre sternalrand
e. Inden for apex

e

12

Ved de fleste medfødte hjertefejl tilrådes endokarditprofylakse ved blodig tandbehandling i form af
Vælg et svar
a. Bredspektret penicillin 1 time før indgrebet som oral éngangsdosis
b. 10 dages penicillin begyndende 1 døgn før indgrebet
c. Intravenøs penicillin + aminoglykosid inden indgrebet
d. Bredspektret penicillin (amoxicillin, pivampicillin) i døgnet forud

a

13

Et 2-årigt barn med astmatisk bronkit uden feber, men med en nyopdaget systolisk hjertemislyd tydeligst inden for apex har med størst sandsynlighed
Vælg et svar
a. Aortainsufficiens
b. VSD
c. Trikuspidalinsufficiens
d. ASD
e. En fysiologisk mislyd

e

14

Et EKG hos et 4 måneder gammelt barn viser en QRS-akse på -150°, RV1 2,4 mV, R+S i V4 6,2 mV, R i V6 2,3 mV og en QRS-varighed på 0,08 sek. Hvad er EKG-diagnosen?
Vælg et svar
a. Normal for alderen
b. Højresidig ventrikelhypertrofi
c. Venstresidigt grenblok
d. Kombineret ventrikelhypertrofi
e. Venstresidig ventrikelhypertrofi

d

15

Pludselig død er sjælden ved medfødte hjertefejl, men forekommer især ved
Vælg et svar
a. Pulmonalstenose
b. Atrioventrikulærseptumdefekt med pulmonal hypertension
c. Atrieseptumdefekt
d. Univentrikulært hjerte
e. Aortastenose

e

16

Fallotanfald (hypercyanotiske anfald) behandles primært med
Vælg et svar
a. Furosemid
b. Pose med isvand/ispose på ansigtet
c. Prostaglandin
d. Morfin
e. DC-stød

d

17

Piger med Turners syndrom har hyppigt
Vælg et svar
a. Supravalvulær aortastenose
b. Atrioventrikulærseptumdefekt
c. Dilateret kardiomyopati
d. Ductus arteriosus persistens
e. Coarctatio aortae

e

18

Den hyppigste cyanotiske hjertesygdom der bliver fundet efter neonatalperioden er
Vælg et svar
a. Transposition
b. Trikuspidalatresi
c. Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom
d. Steno-Fallots tetralogi
e. Atrioventrikulærseptumdefekt

d

19

Et barn med Downs syndrom, med et EKG som viser en
QRS-akse på -150°,
RV1 2,4 mV,
R+S i V4 6,2 mV,
R i V6 2,3 mV
og en QRS-varighed på 0.08 sek,
har utvivlsomt
Vælg et svar
a. VSD med pulmonal hypertension
b. Atrioventrikulærseptumdefekt
c. Svær pulmonalstenose
d. ASD secundum
e. Steno-Fallots tetralogi

b

20

Et 10 dage gammelt barn har indenfor det sidste døgn spist dårligere og været bleg og klam med tiltagende kortåndethed. Indlægges svært syg. Iltsaturationen målt på foden er 80%. Puls 190. Årsagen er mest sandsynligt
Vælg et svar
a. Paroksystisk takykardi med udvikling af hjerteinsufficiens
b. Ductusafhængigt lungekredsløb ved Steno-Fallots tetralogi med pulmonalatresi og begyndende lukning af ductus
c. Transposition efter at ductus er begyndt at lukke
d. Hjerteinsufficiens forårsaget af en stor VSD efter at lungekarmodstanden er faldet postnatalt
e. Ductusafhængigt systemkredsløb ved coarctatio aortae med begyndende lukning af ductus arteriosus

e