Hoofdstuk 10 Fiscale eenheid OB Flashcards Preview

4C Belastingrecht > Hoofdstuk 10 Fiscale eenheid OB > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 10 Fiscale eenheid OB Deck (6)
Loading flashcards...
1

Wat zijn de voorwaarden voor fiscale eenheid?

Een fiscale eenheid tussen meerder ondernemers is alleen mogelijk als cumulatief sprake is van:
a. financiële verworvenheid,
b. organisatorische verwevenheid, en
c. economische verwevenheid.

2

Wat betekent financiële verworvenheid?

Onder financiële verworvenheid wordt verstaan dat ten minste een meerderheid van de aandelen in elk van de vennootschappen, direct of indirect in dezelfde handen is

3

Wat betekent organisatorische verwevenheid?

Er is sprake van organisatorische verwevenheid als eenzelfde persoon of dezelfde groep van personen de bestuursfuncties in de verschillende onderneming vervult.

4

Wat betekent economische verwevenheid?

Er sprake is van:
- de activiteiten van de ondernemingen in hoofdzaak strekken tot de verwezenlijking van eenzelfde economisch doel, of
- de activiteiten van de ene onderneming in hoofdzaak worden verricht ten behoeve van de andere onderneming.

5

Als is sprake van een fiscale eenheid, betekent dit dat de fiscus deze eenheid als een ondernemer aanmerkt.

Geef enkele gevolgen van het zijn van fiscale eenheid.

- de prestaties tussen de eenheden als interen prestaties worden beschouwd; deze prestaties vallen niet onder de Wet OB;
- de fiscale eenheid een aangifte omzetbelasting moet indienen;
- alle ondernemers binnen de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de omzetbelastingschuld van de eenheid;
- de fiscale een nieuw btw-nummer krijgt; onder dit nummer wordt van de fiscale eenheid geregistreerd bij de Belastingdienst. De individuele ondernemers kunnen op hun facturen hun eigen btw-nummers blijven gebruiken.

6

Extra info fiscale eenheid

Voldoet een fiscale eenheid niet meer aan alle drie de vereisten, dan is zij van rechtswege ontbonden. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de omzetbelastingschuld van de eenheid blijft echter bestaan totdat aan de inspecteur is gemeld dat de fiscale eenheid niet meer aan alle eisen voldoet.