Leveringen en diensten Flashcards Preview

4C Belastingrecht > Leveringen en diensten > Flashcards

Flashcards in Leveringen en diensten Deck (5)
Loading flashcards...
1

Wat valt onder het begrip leveringen?
Volgens art. 3 lid 1

- Overdracht van een goed (art. 3.1.a)
- Huurkoop (art. 3.1.b)
- Oplevering onroerende zaken (art. 3.1.c)
- Onteigening (art. 3.1.d)
- Het aanbrengen van goederen aan een ander goed (art. 3.1.f)

2

Waneer is er sprake van overdracht van goederen?

Goederen = alle lichamelijke, stoffelijke objecten (ruim opgevat, dus ook: elektriciteit, gas, warmte e.d.)

Overdracht = Overdracht/overgang van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken

- Juridische eigendomsoverdracht niet nodig
- Economische eigendomsoverdracht voldoende

3

Wanneer is er sprake oplevering van een onroerende zaak?

Aannemer bouwt huis op grond van de opdrachtgever. Deze wordt door natrekking eigenaar van het huis (dus niet door een levering)

> Art. 3.1.c.: oplevering onroerende zaak door vervaardiger wordt als ‘fictief’ toch als een levering aangemerkt
> Doorlevering van een nieuw vervaardigd pand binnen 2 jaar na oplevering, is belast, mits geleverd door een ondernemer (art. 11.1.a)

4

Wanneer is er sprake oplevering van een montage?

Het aanbrengen van goed aan ander goed is juridisch geen levering (bij montage is sprake van ‘natrekking’)

> A laat een keuken installeren. Na de montage wordt hij door natrekking eigenaarhoewel formeel sprake is van een dienst, wordt ‘fictief’ toch een levering aangenomen (art. 3.1.f)
>Let op: dit geldt alleen bij montage (dus een latere reparatie van de keuken is wel een dienst)

5

Wat valt onder het begrip leveringen?
Volgens art. 3 lid 3

- Om niet onttrekken van bedrijfsgoederen voor andere dan bedrijfsdoeleinden, waarvoor voorbelasting is geclaimd (lid 3 a)
- Integratieheffing (lid 3 b)
- In bezit hebben van goederen bij bedrijfsbeëindiging, waarvoor voorbelasting is geclaimd (lid 3 c)