Wet OB Plaats van Levering Flashcards Preview

4C Belastingrecht > Wet OB Plaats van Levering > Flashcards

Flashcards in Wet OB Plaats van Levering Deck (6)
Loading flashcards...
1

Wat is de hoofdregel voor de plaats van levering omtrent OB?

Hoofdregel: alleen levering in Nederland levert belastbaar feit voor Nederlandse OB (art. 1)

- Geen vervoer: plaats van levering is daar waar goederen zich bevinden op tijdstip levering (art. 5-1-a)
- Wordt een goed wel vervoerd, dan is de plaats van de levering daar waar vervoer aanvangt (art. 5-1-a).

2

Noem enkele uitzonderingen over de plaats van levering

- Installatie / montage levering (art. 3.1.f)
- Regeling afstandsverkopen (art. 5a)
- Invoer van goederen van buiten EU (art. 1.d.)

3

Wat wordt er verstaan onder diensten

alle prestaties tegen vergoeding, niet zijnde leveringen

Let op: schadeloosstellingen en subsidies zijn soms ook diensten!

4

Welke twee onderscheiding kan worden gemaakt bij het bepalen van de plaats van dienst? (art. 6 OB)

Onderscheid B2B (ondernemer-ondernemer) of B2C (ondernemer-consument)

5

Waar is de plaats van dienst bij B2B?

B2B (Lid 1) : daar waar de AFNEMER woont of is gevestigd

hint: handelende ondernemer

6

Waar is de plaats van dienst bij B2C?

B2C (Lid 2) : daar waar de ondernemer (degene die de dienst verricht) woont of is gevestigd

hint: een ander dan de ondernemer