Immunologi - Introduktion Flashcards Preview

Attack och försvar > Immunologi - Introduktion > Flashcards

Flashcards in Immunologi - Introduktion Deck (17):
1

Var på kroppen infekteras vi av patogena mikroorganismer?

- huden
- lungan
- magtarmkanalen
- urogenitalorganen

(vår utsida och vår "inre utsida")

2

Vilka organ utgör de primära lymfoida organen och vad händer här?

Thymus och benmärgen. Här bildas immuncellerna genom hematopoesen.

3

Vilka organ utgör de sekundära lymfoida organen?

- lymfknutor
- mjälte
- MALT
- tonsiller

4

Ge exempel på några olika celltyper som är med i immunförsvaret.

B-lymfocyter, T-lymfocyter, dendritiska celler, makrofager och granulocyter.

5

Ge exempel på molekyler som angriper patogener.

Antikroppar, cytokiner samt komplement.

6

Vad är en stamcell?

En cell som har möjlighet att bli alla celler i kroppen.

7

Vad är hematopoes?

Den procedur när röda och vita blodkroppar bildas.

8

Vad är en antigen?

En struktur som immunsystemet reagerar på, känner igen. Det kan exempelvis vara en bakterie eller ett virus.

9

Var sker ofta möte mellan antigen och immunsystemets celler?

I sekundära lymfoida organ exempelvis lymfknutan dit antigenet kommer med hjälp av dendritiska celler. eller i mjälten där blodet filtreras.

10

Nämn fördelar och nackdelar med det medfödda immunförsvaret.

FÖRDELAR:
- snabbt svar
- ingen autoimmunitet (pga fixerad pool med PPRs)

NACKDELAR
- konstant respons
- få specificiteter

11

Nämn fördelar och nackdelar med det adaptiva immunförsvaret.

FÖRDELAR:
- högt selektiva specificiteter
- diversitet
- minne
- respons bättre med tiden

NACKDELAR:
- långsamt svar
- autoimmunitet
- allergier

12

Vad menas med klonal selektion?

Att antigen binder till rätt B-cell som får överlevnadssignaler och kan proliferera.

13

Vad är en antikropp?

En proteinmolekyl som består av två tunga och två lätta kedjor.

14

Vad är di Georges syndrom?

När vi saknar T-celler

15

Vad är en BCR?

En B-cellsreceptor, en membranbunden antikropp

16

Vilka två huvudgrupper av T-celler finns?

Cytotoxiska T-celler, CD8+
T-hjälparceller, CD4+

17

Nämn 6 effektorfunktioner i immunsystemet

1. cytotoxisk T-cells medierad celldöd
2. antikroppsberoende celldöd
3. fagocytos
4. cytokiner
5. komplement
6. NK-cell medierad celldöd