Immunologi - MHC Flashcards Preview

Attack och försvar > Immunologi - MHC > Flashcards

Flashcards in Immunologi - MHC Deck (22):
1

Vad betyder MHC?

Major histocompatibility complex

2

Vad betyder HLA?

Human leukocyte antigen som är samma sak som humant MHC

3

Vid vilket kliniskt viktigt ingrepp har MHC stor betydelse?

Vid transplantation. Det var på detta sätt man upptäckte MHC-molekylerna.

4

Vad har MHC för funktion?

Att presentera antigen för T-celler

5

På vilka celler finns MHC klass I respektive MHC klass II och vilka celler presenteras de för?

Klass I finns på alla kärnförande celler. Denna klass presenterar för CTL.

Klass II finns mer begränsat endast på antigenpresenterande celler främst makrofager, dendritiska celler och B-celler som presenterar detta för Th-celler.

6

Varför är det bra att uttrycka MHC klass I på alla celler?

Eftersom alla celler kan bli infekterade virus.

7

Vad visar MHC klass I respektive klass II upp för partiklar?

Klass I visar upp endogena peptider medan klass II visar upp exogena peptider

8

Vad har MHC klass I för kemisk struktur?

Alfakedja som veckar sig i 3 domäner samt B2 mikroglobulin som stabiliserar.

9

Vad har MHC klass II för kemisk struktur?

En alfakedja med två domäner samt en betakedja med två domäner, båda dessa har en transmembranell del.

10

Var binder MHC klass I respektive klass II in sin peptid?

Klass I binder i gropen mellan alfa 1 och alfa 2-domänen. Klass II binder in mellan alfa och beta-kedjan.

11

Vad menas med triad?

Att båda MHC har tre beståndsdelar: alfa, b2 microglobulin + peptid eller alfa, beta + peptid

12

Vad finns det för skillnad mellan MHC klass I och klass II med avseende på inbindning av peptid?

MHC klass I kräver en peptid i ganska precis längd (8-10 aa) samt krävs hydrofob aminosyra i position 2 och 9, medan klass II är öppen i ändarna och har mer tolerans för hur lång kedjan kan vara. Här är bindningen jämt distribuerad över peptiden.

13

Varför är det inte farligt att ha endogena bitar på MHC klass I som presenteras för T-cellerna? Varför sker ingen autoimmunitet?

Eftersom de T-celler som reagerar på endogena substanser selekteras bort i thymus via negativ selektion mer AIRE som presenterar kroppens peptider.

14

Hur hamnar peptiden på MHC klass I?

1. Endogent antigen finns i cytoplasman och degraderas av proteasomen som gör att peptiderna blir mellan 8-10 aa långa.

2. Peptiden transporteras till RER via TAP som är en transportör som kräver ATP.

3. MHC klass I alfakedja skapas först och sedan B2 mikroglobulin. Erp57 och clreticulin sitter och blockerar fram tills det att MHC är helt klar. Då dissocierar de och MHC fångar peptider som finns i RER.

4. MHC klass I transporteras från RER till golgi och sedan via vesikel till plasmamembranet.

15

Hur hamnar peptiden på MHC klass II?

1. MHC klass II alfa- och betakedja har en "invariant kedja" som blockerar bindningsklyftan och bindning av endogen antigen för att inte binda endogena molekyler.

2. MHC-komplexet åker in genom golgi

3. "Invariant kedjan" degraderas och lämnar kvar ett CLIP-fragment som blockerar klyftan.

4. Exogena antigen tas upp via fagocytos/endocytos, degraderas och sammanfogas med vesikeln med CLIP.

5. HLA-DM är en hjälpmolekyl som tar bort CLIP och peptiden tar dess plats.

6. MHC klass II och peptiden transporteras till plasmamembranet.

16

Vad har dendritiska celler för undantag gällande presentation på MHC?

Ibland kan exogena antigen hamna i RER och därmed hamna på MHC klass I men detta är ett undantag.

17

Vad är CD1-systemet?

Ett system för de patogener som inte har peptider utan glykolipider (exempelvis tuberkulos). Detta är likt klass I eftersom de också stöttas av B2 mikroglobulin men de har en väldigt avancerad bindningsklyfta. Dessa får tag på sina glykolipider via endosomer.

18

För vilka celler kan CD1-systemet presentera antigen för samt vilka celler uttycker det?

Presenteras för: T-celler samt gamma/delta T-celler och NKT-celler.

Finns på: B-celler, dendritiska celler och epitelceller.

19

Hur många MHC-molekyler av de olika klasserna kan (max) sitta på våra cellytor?

Klass I: max 6 st

Klass II: max 16 st

20

Vad finns det för olika varianter av klass II?

DP, DQ och DR

21

Vad finns det för olika varianter av klass I?

A, B och C

22

Varför kan vi få fler varianter av MHC klass II jämfört med klass II?

Eftersom den består av både alfa- och betakedjor samt ibland en extra DRB-kedja