Immunologi - T-celler 1 Flashcards Preview

Attack och försvar > Immunologi - T-celler 1 > Flashcards

Flashcards in Immunologi - T-celler 1 Deck (10):
1

Fyll i följande mening: "Man kan säga att T-celler är ............. av den immunologiska .........."

"dirigenter av den immunologiska orkestern" och nödvändiga för start och genomföring av antigenspecifika immunsvar

2

Vilka två stora huvudgrupper av T-celler finns?

1. CD4+ T-hjälparceller
2. CD8+ cytotoxiska T-celler

3

Th-celler binder till MHC klass ... ?

CTL-celler binder till MHC klass ... ?

Th-celler --> klass II

CTL --> klass I

4

Vad har Th-celler för funktioner?

- hjälper B-celler till att aktiveras och börja producera antikroppar mot tymusberoende antigen
- hjälper naiva CTL att aktiveras
- producerar cytokiner som styr immunförsvaret till Th1, Th2 eller Th17

5

Vad har CTL för funktion?

Dödar infekterade målceller genom frisättning av perforiner och granzymer.

6

Vad finns för två olika klasser av TCR-receptorer?

1. alfabeta-kedja
2. gammadelta-kedja

7

Var sker utvecklingen av T-celler?

I thymus konstant och oberoende av antigenexponering.

8

Vad kallas stödjecellerna i thymus och vad har de för funktion?

Epiteloida retikelceller som dels fungerar som stödjeceller genom att bilda ett matrix men också att producera tillväxtfaktorer och selektera T-celler.

9

Vad händer med thymus under en livstid?

Den lymfoida vävnaden degenereras och ersätts gradvis med fett. Thymus växer till fram till puberteten.

10

Förklara hur T-cellerna migrerar under utvecklingen från det att lymfoida progenitorer kommer in till thymus tills dess att de är utvecklade.

De lymfoida prekursorerna kommer till tymus i medullan och migrerar mot cortex och sedan tillbaka. När den återvänder till medullan är den en naiv T-cell.