Intellectueel eigendomsrecht Flashcards Preview

Arresten Bachelor 2 > Intellectueel eigendomsrecht > Flashcards

Flashcards in Intellectueel eigendomsrecht Deck (14):
1

Endstra/Nieuw Amsterdam

Eigen, oorspronkelijk karakter = niet ontleend.
Persoonlijk stempel van de maker = voldoende creativiteit.
‘Bewustheid’ of ‘coherente creatie’ zijn niet vereist.

2

Lancôme/Kecofa

Een geur kan auteursrechtelijk beschermd zijn.

3

Kluwer/Lamoth

Een fotograaf en een styliste die de rangschikking voor de foto heeft gemaakt kunnen gezamenlijk maker zijn van een foto.

4

Accordo/Tros

Er is sprake van een inbreukmakende verveelvoudiging (in gewijzigde vorm) wanneer de totaalindrukken die het gevolg zijn van overeenstemmende auteursrechtelijk beschermde trekken te weinig verschillen om van een zelfstandig (=‘nieuw, oorspronkelijk’) werk in de zin van art. 13 aw te spreken.

5

Damave/Trouw

Een citaat mag niet in overwegende mate de functie van versiering hebben. "Een dergelijke opneming levert in beginsel een toelaatbaar citaat op, mits de afbeelding samen met de tekst van de bespreking redelijkerwijs kan worden beschouwd als een geheel dat ertoe strekt om aan de lezer een indruk van het betreffende boek te geven."

6

Doublemint

Een woord moet als merk worden geweigerd als het in één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

7

Libertel

Een kleur kan een merk zijn, maar daarvoor is vrijwel altijd inburgering vereist. weergave op papier en/of omschrijving is onvoldoende, kleurcode is vereist.

8

Puma/Sabel

Het relevante criterium in art. 4 en 5 lid 1 sub b merkenrichtlijn is verwarringsgevaar. de toevoeging ‘inhoudende de mogelijkheid van associatie’ heeft geen betekenis (art. 2.20 lid 1 sub b BVIE).

9

Adidas/Fitnessworld

Bekend merk: Artikel 5 lid 2 merkenrichtlijn (art. 2.20 lid 1 sub c bvie) is ook van toepassing op gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. verwarring is niet vereist, het volstaat dat het publiek een verband legt.
Wanneer het publiek een teken louter als versiering opvat is er geen sprake van merkinbreuk

10

Intel

Voor ‘afbreuk’ aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van een merk moet worden aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.

11

L'Oréal/Bellure

Voor “ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk” hoeft geen sprake te zijn van verwarringsgevaar, afbreuk doen, of van schade.

Voldoende is dat sprake is van “in het kielzog van het bekende merk proberen te varen” om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.

12

Kooy-Zeist/Kooy-Enschede

Ook wanneer ondernemingen in verschillende gebieden actief zijn en gevestigd zijn, kan sprake zijn van verwarring bij het publiek in de zin van art. 5 handelsnaamwet.

13

Hijskraan

Nabootsing van het product van een concurrent is alleen dan ongeoorloofd, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht.

14

Ciba Geigy/Oté Optics

Rol van de leer van het wezen van de uitvinding. Het juiste midden tussen redelijke bescherming van de octrooihouder en redelijke rechtszekerheid voor derden. Gemiddelde vakman. Rol verleningsdossier.