Intelligens Flashcards Preview

Psychology > Intelligens > Flashcards

Flashcards in Intelligens Deck (1)
Loading flashcards...
1

Intelligens

Lära sig från erfarenhet.
Förmågan att anpassa sig till kontext, olika miljöer.
Förmågan att resonera och tänka effektivt, (metakognition).