Kognitiv Utveckling 3-6 år Flashcards Preview

Psychology > Kognitiv Utveckling 3-6 år > Flashcards

Flashcards in Kognitiv Utveckling 3-6 år Deck (2)
Loading flashcards...
1

Kognitiv utveckling

Innefattar alla de mentala processer vi använder för att få information om vår omgivning, ta fram kunskaper ur minnet, bli medvetna om oss själva och andra – processer som hela tiden syftar till att hjälpa oss att tolka världen och vår egen plats i den. Perception (varseblivning), fantasi, drömmar, värderingar, tolkningar, begrepp, inlärning, tänkande och problemlösningar.

2

Preoperationella stadiet

Regel uppsättningar för att lösa problem. Operation, något mentalt, en handling i tanken. Symboliskt tänkande. Mentala representationer, används vid låtsas lekande, hållaren för hushållspapper blir en käpphäst.