Kognitiv Utveckling 0-2 år Flashcards Preview

Psychology > Kognitiv Utveckling 0-2 år > Flashcards

Flashcards in Kognitiv Utveckling 0-2 år Deck (10)
Loading flashcards...
1

Sensori-motoriska stadiet delfas 1

0-1 månad
Medfödda reflexer dominerar beteendet. Spädbarnets scheman, dess sätt att tänka och handla gentemot omvärlden utgörs av grip- och sugreflexerna.

2

Sensori-motoriska stadiet delfas 2

1-4 månader
Cirkulära reaktioner: upprepningsbeteenden. Barnet börjar kombinera tanke och handling. Från att ha sugit på allt som kommit i närheten av munnen kan nu barnet tänka på tummen, sedan föra tummen till munnen för att tillslut suga på tummen.

3

Sensori-motoriska stadiet delfas 3

4-8 månader
Början till avsikter eller målinriktning. En första början till objektpermanens, ett objekt slutar inte att existera bara för att det försvinner under till exempel en soffa.

4

Sensori-motoriska stadiet delfas 4

8-12 månader
Tydlig målinriktning: Letar efter dolda föremål. Barn kan även under denna fas föreställa sig att saker kommer att hända – hör de rinnande vatten så kan de koppla ihop det med bad.

5

Sensori-motoriska stadiet delfas 5

12-18 månader
Tetriära cirkelreaktioner: Upprepning av handlingar som visar på orsak-verkan-relationer. Objektpermanensen utvecklad – barnet kan föreställa sig ett föremål som det inte kan se, att det ändå finns där.

6

Sensori-motoriska stadiet delfas 6

18-24 månader
Början till orsaksbegrepp. Representationer av föremål. Barnet kan visualisera föremål i tanken. Barnet kan tänka på handlingar utan att behöva utföra dem – världen kan representeras, återskapas i tanken eller medvetandet. Representationer är en begynnande form av symboliskt tänkande som gör att barnen kan göra något på låtsas.

7

Sensori-motoriska stadiet

Spädbarnet tänker med sina sinnen och motoriska färdigheter. Barnet skaffar sig kunskap om världen genom sina sinnen och rörelser. Sinnesintrycken styr beteendet.

8

Assimilation

Nya erfarenheter läggs till gamla utan att personens kognitiva scheman måste ändras.

9

Ackommodation

Nya erfarenheter Gammal kunskap måste struktureras om för att en enhetlig förklaring ska kunna infinna sig.

10

Kognitiv utveckling

Innefattar alla de mentala processer vi använder för att få information om vår omgivning, ta fram kunskaper ur minnet, bli medvetna om oss själva och andra – processer som hela tiden syftar till att hjälpa oss att tolka världen och vår egen plats i den. Perception (varseblivning), fantasi, drömmar, värderingar, tolkningar, begrepp, inlärning, tänkande och problemlösningar.