Kognitiv psykologi Flashcards Preview

Psychology > Kognitiv psykologi > Flashcards

Flashcards in Kognitiv psykologi Deck (6)
Loading flashcards...
1

Centrala begrepp kognitiv psykologi

- Perception
- Uppmärksamhet
- Minne
- Kunskapsrepresentation
- Språk
- Problemlösning och beslutsfattande
- Intelligens

2

Uppmärksamhet

Förmåga att fördela mental aktivitet till de uppgifter som utförs samtidigt av en individ.

3

Selektiv uppmärksamhet

Vår förmåga att fokusera på flera saker samtidigt är begränsad - istället fokuserar vi på några få saker samtidigt.

4

Filterteori (uppmärksamhet)

Man tar emot olika stimuli och filtrerar (väljer vad som ska bearbetas och väljer bort resten).

5

Resurs och kapacitetsteori
(Uppmärksamhet)

Aktiviteten tilldelas en mängd resurser. Om flera aktiviteter behöver samma resurser, får man en hög kognitiv belastning.

6

Kunskapsrepresentation

Ord och bilder