Interstitiel nefritis og pyelonefritis Flashcards Preview

Forelæsninger - 7. semester > Interstitiel nefritis og pyelonefritis > Flashcards

Flashcards in Interstitiel nefritis og pyelonefritis Deck (15)
Loading flashcards...
1

Årsager til akut intersitiel nefritis

Medikamentielt (60-80 %), immunologiske sygdomme (bindevævssygdomme 10-20 %, men måske mere induceret af medicin), Infektionsrelateret (5-10 %, særligt hantavirus i Danmark, hvor man særligt ser infektionen på Fyn, også legionella og HIV) og idiopatisk.

2

Akut nyresvigt definition

Meget højt S-kreatinin (evt. en stigning på 44 enheder akut).

3

Forekomst af AIN

1-3 % af alle elektive nyrebiopsier, 13-27 % af alle med AKI

4

Definition af akut intersitiel nefritis

Immunologisk betinget inflammatorisk reaktion i nyrens interstitielle væv ledsaget af nedsat nyrefunktion
Rammer begge nyrer
Hvis den udløsende årsag fjernes helbredes tilstanden ofte helt eller delvist.

5

Medicin der kan fremkalde AIN

Oftest langtids-antibiotika (og særligt ved 2. behandlingsperiode)
Antibiotika: Beta-lactamer, især methicilin og dicloxacillin, Rifampicin ,Sulfonamider: sulfamethizol
Protonpumpehæmmere: Eks.: pantoprazol, cimetidin
Allopurinol (giver ofte en meget hurtig forværring af nyrefunktionen)
NSAID: Eks.: ibubrufen, indomethacin 5-aminosalicylater: Eks.: mesalazin (inflammatorisk tarmsygdom)

6

Problemet med påvirkning med både NSAID, ACE-inhibitorer og dehydrering?

NSAID påvirker den afferente arteriole med konstriktion, ACE-inhibitorer påvirker den efferente arteriole med konstriktion. Derfor vil nyrernes autoregulation sættes ud af spil.

7

Kliniske manifestationer ved AIN?

Dage til uger (måneder) efter medicin-start
Akut påvirket nyrefunktion (100 %): Stigende kreatinin, Oftest let proteinuri, U-stix positiv for erythrocytter og leucocytter, U-dyrkning negativ, nefrotisk syndrom (1 %, atypisk da det oftere er pga. en kronisk nyresygdom, bindevævssygdom)
Almen symptomer: Feber, arthralgier, ”influenza-lign.” symptomer,træthed, hovedpine, Udslæt
Biokemi: Eosinofili hos nogle / eosinofile i urinen hos nogle
NSAID udløst AIN: Efter mange måneder, ingen eosinofili, ingen almen-symptomer

8

Mistanke om AIN ved

Akut nyreinsufficiens – Antibiotisk behandling – Andre symptomer tydende på allergi – Eosinofili

9

Differential diagnoser

Akut glomerulonefritis – ATIN (shocknyre). Den endelige diagnose kan kun stilles efter nyrebiopsi.

10

Patogenese

T-celle medieret celledestruktion af tubuli, ødemer og INGEN glomerulære forandringer. Ca. 50 % af alle patienterne opnår aldrig normal nyrefunktion. Mange ender i dialysekrævende nyreinsufficiens (det udvikles til kronisk interstitiel nefritis.

11

Behandling

Medicin-udløste tilfælde: Seponere medicin, Evt. højdosis prednisolon (0.5 – 1 mg/kg)
Associeret til infektioner: Behandle infektionen Associeret til bindevævssygdomme: Ofte prednisolon behandling.

12

Komplikationer ved AIN i den kroniske fase

Langsomt aftagende nyrefunktion (mange år)
Nedsat urin koncentreringsevne (salttab)
Let proteinuri
Årsager: Refluks nefropati (særligt ved børn)
Vedv. akut interstitiel nefritis – Analgetika (især ASA i høje doser), papilnekrose – Lithium behandling – Cyclosporin og tacrolimus behandling – Sarkoidose, Mb. Sjøgren •

13

Årsager til refluks nefropati (særligt ved børn)

Misdannelser i urinvejene – Myelomeningocele (rygmarvsbrok) – Nefrolithiasis (komplicerede former) – Ubehandlet prostatahypertrofi – Retroperitoneal fibrose

14

Peak-tidspunkter for UVI

Baby'er, pre-school, honeymoon-syndrome, gravide, ældre mænd og kvinder (først når der er symptomer og bakteuri, skal det også behandles i udgangspunktet)

15

Årsager til pyelonefritis

Ascenderende infektion (hyppigt) – G neg. Bakterier (E. Coli (90% unge kvinder, Klebsiella) – Komplikationer • Bakteriæmi → Urosepsis
Pyonefrose
Hæmatogen spredning (sjældent) – Eks. Staph. Aureus (abscesser) – Tuberkulose