Kaljivost čelika Flashcards Preview

Materijali 2, 1 kol > Kaljivost čelika > Flashcards

Flashcards in Kaljivost čelika Deck (15)
Loading flashcards...
1

Što znači da se čelik zakali, a što da se prokali

zakali- postigne što višu tvrdoću na površini
prokali- postigne što jednoličniju tvrdoću na poprečnom presjeku

2

što povisuje zakaljivost čelika?

zakaljivost je veća što je viši sadržaj ugljika koji je otopljen u austenitu
karbid ne utječe na zakaljivost, a prokaljivost čak i snižava
eventualni legirajući elementi ne utječu na zakaljivost

3

Zašto Burnsova krivulja poprima horizontalni tijek kada udio ugljika prekorači 0.7?

Zato što nadeutektoidni čelici otapaju pri propisanim temperaturama austenitizacije međusobno jednake udjele ugljika
rastom sadržaja C u čeliku raste i udio Az u kaljenoj strukturi (Uptonov dijagram), a Az ima nižu tvrdoću nego M, pa utječe na prosječnu tvrdoću

4

Očemu ovisi tvrdoća potpuno zakaljenog čelika?

o sadržaju ugljika koji je na temperaturi austenitizacije otopljen u primarnom austenitu
intezivnosti gašenja ( treba gasiti nadkritično da bi se postigla max postiziva tvrdoća)

5

Kako se hladi površina, a kako jezgra pri gašenju čelika?

najintezivnije se hlade površinski slojevi
najmanje intezivno se hlade slojevi u jezgri presjeka

6

O čemu sve ovisi intenzivnost hlađenja čelika?

intezivnost hlađenja slojeva jezgre bit će manja što su promjer, debljina strojnog dijela veći
intezivnost hlađenja ovisit će o sredstvu u kojem se ohlađuje. ona se snižava sljedećim redom:
slana voda
obična voda
topla voda
ulje
komprimirani prak
mirni zrak

7

Što poboljšava prokaljenost čelika?

bolja je ako je kaljeni predmet manjih dimenzija
primjenjeno intezivnije gašenje (s tim da postoji granična vrijednost iznad koje tvrdoća više ne raste)

8

Koji je bolje prokaljiv čelik, onaj koji ima dulje ili kraće područje inkubacije?

onaj koji ima dulje trajanje inkubacije Ap ( ovisi o kemijskom sastavu čelika i o veličini asutenitnog zrna)

9

Opiši eksperimentalni način utvrđivanja prokaljivosti čelika.

prokaljivost nekog čelika može se eksperimentalno utvrditi kaljenjem valjkastih epruveta različitih promjera i primjenom različitih sredstava za gašenje koja imaju određenu intezivnost ohlađivanja
izmjerene vrijednosti tvrdoća na poprečnom presjeku se unose u dijagram tijeka tvrdoće, iz kojih se vidi da je tvrdoća uz rub uzorka najviša i da opada prema jezgri

10

Što je to kritična tvrdoća?

Kritična tvrdoća je kriterij prokaljenja
ona tvdroća čelika zadanog udjela ugljika kod kojeg se postiglo 50% martenzita u mikrostrukturi

11

Što je to kritični promjer?

promjer probnog uzorka kod kojeg se u jezgri postigla kritična tvrdoća

12

Opiši postupak ispitivanja Jominy metodom

osniva se na pokusu s jednom epruvetom
epruveta je propisanog oblika i dimenzija i nakon austenitiziranja intezivno joj se hladi samo čelo( uvjeti hlađenja također su detaljno propisani navedenom normom) u posebnom uređaju
na jednom se probnom uzorku postiže niz različitih brzina ohlađivanja ovisno o udaljenosti od gašenog čela uzorka ( najitezivnije uz gašeni rub, a sve manje intezivno udaljavajući se od njega)
zato se pri različitim brzinama ohl (tj pri različitim udaljenostima od čela) postižu različite mikrostrukture i tvrdoće
nakon hlađenja se ispituje tvrdoća na propisanim udaljenostima od gašrnog čela

13

Što predstavlja Jominy krivulja?

Ona predstavlja tijek tvrdoća u ovisnosti o udaljenosti od gašenog čela epruvete

14

Što je to idealni kritični promjer?

najveći promjer valjkastog predmeta nekog čelika u središtu kojega bi se u uvjetima beskonačno intezivnog ohlađivanja površine postiglo 50%M u jezgri tj. postigla bi se kritična tvdroća

15

Što je to kritični promjer?

najveći promjer valjkastih uzoraka čelika kod kojih bi se primjenom hlađenja na površini neke intezivnosti (H) postigla u središtu tzv. kritična tvrdoća