Precipitacijsko očvršćivanje Flashcards Preview

Materijali 2, 1 kol > Precipitacijsko očvršćivanje > Flashcards

Flashcards in Precipitacijsko očvršćivanje Deck (8)
Loading flashcards...
1

Što je moguće postići postupkom precipitacije?

moguće je povećati mehaničku otpornost

2

Koji su preduvjeti za precipitaciju?

otopivost legirajućih elemenata u čvrstoj otopini osnovnog metala se povećava s porastom temperature te da leg element stvara intermetalni spoj s osnovnim metalom
legura mora biti na sobnoj temperaturi heterogena

3

Što se događa povišenjem temperature kod precipitacijskog postupka?

povišenjem temp, zbog povećanja rastvorljivosti legirnog elementa B u kristalu mješancu alfa, rastvara se intermetalni spoj, faza beta
pri povišenoj temp imamo jednonfaznu alfa pri čemu se ostvaruje ujednačenje kemijskog sastava (homogenizacija)
Beta je zamjedbeni-supstitucijski kristal mješanac
veliki je udio praznina-nepravilnosti u kristalu mješancu

4

Kakvo stanje nastaje nakon povišenja temperature?

Imamo veliki udio praznina- nepravilnosti u kristalu mješancu i takvo stanje želimo i zadržati i pri sobnoj temperaturi te stoga brzo gasimo te tako ne dopuštamo strukturne promjene

5

Što kažemo za zasićenost čvrste otopine komponentom B?

kako je rastvorljivost legirajućeg elementa (komp B) pri sobnoj temperaturi niža od stvarne koncentracije komponente B u kristalu mješancu, kažemo da je čvrsta otopina prezasićena komponentom B

6

Što se događa kad neko vrijeme čvrstu otopinu držimo nakon gašenja pri sobnoj temperaturi i kako se naziva taj proces?

Dugim držanjem pri sobnoj temp ili kraće pri povišenoj temp odvija se proces nastajanja izlučevina (precipitata) intermetalnog spoja beta
taj dio obrade se naziva dozrijevanje
ako se provodi pri sobnoj temperaturi onda je prirodno, a pri povišenim je umjetno dozrijevanje (veća čvrstoća)
ovisi o temperaturi i trajanju jer je to difuzijski proces

7

U koliko etapa se odvija dozrijevanje i kako to utječe na precipitate?

Proces se odvija u nekoliko etapa pri čemu se mijenja i vrsta i veličina precipitata (koherentni, polukoherentni, nekoherentni)
zavisno o stupnju izlučivanja mijenjat će se i meh svojstva

8

Što rade precipitati u kristalima mješancima?

u kristalima mješancima jednolično raspoređeni sitni precipitati otežavaju gibanje dislokacija, povišenje granice tečenja i vlačne čvrstoće