Kap. 4(BEL) og kap 1(PEA) Strategic Use of Information Systems Flashcards Preview

FUIS > Kap. 4(BEL) og kap 1(PEA) Strategic Use of Information Systems > Flashcards

Flashcards in Kap. 4(BEL) og kap 1(PEA) Strategic Use of Information Systems Deck (11)
Loading flashcards...
1

FIGURE 4.1 s. 56 Sample Information Systems Strategic Planning Process

Den strategiske planlægningsproces identificerer de strategiske informationssystemer i en struktureret rækkefølge af 5 faser ved brug af en iterativ proces. Formålet er at identificere strategiske IS-initiativer, som skal skabe en konkurrencemæssigfordel for virksomheden.

Step 1: Strategisk forretningsplanlægning
Step 2: Kortlæg nuværende IS-ressourcer
Step 3: IS Vision
Step 4: IS arkitektur
Step 5: Strategiske IS-initiativer

2

FIGURE 4.2 s. 61 Porter’s Five Competitive Forces Model

Porters Five Competitive Forces model benyttes til at analysere den interne rivalisering mellem eksi-sterende virksomheder i branchen, samt hvordan virksomheden bliver påvirket af de forskellige kon-kurrencemæssige kræfter.

3

FIGURE 4.3 s. 63 Sample Value Chain in Manufacturing Firm

Porters værdikæde viser virksomhedens aktiviteter som en kæde, der tilsammen skaber produktets eller serviceydelsens værdi for kunden.

De primære aktiviteter berører selve produktet eller serviceydelsen.

Støtteaktiviteterne berører ikke selve produktet, men de er nødvendige, for at virksomheden kan transformere (omdanne) råvarer m.v. til færdigvarer.

4

FIGURE 4.4 s. 63 Virtual Value Chain: Handling Information

den virtuelle værdikæde kigger på de aktiviteter der omdanner rå data ind til information.
Man ser på hvilke måder et IS kan gøre indsamling, organisering, udvælgelse, syntetisering og distribuering mindre omkostningsfuldt og tilføje mere værdi til virksomhedens information.

5

FIGURE 4.5 s. 67 Sample Priority Matrix

prioriterings matricen er en måde at evaluere potentielle intiativer og prioritere dem gennem 2 dimensioner:
1. Ease of implementation
2. potentiel returns

I modellen ses 4 bokse: Evaluate, Imperatives, Stay away, Quick Wins.

6

Hyperkonkurrence

Forekommer når konkurrencemæssige fordele hurtig nedbrydes af konkurrenter og organisationen bør fokusere på markedsforstyrrelser i stedet for at prøve at bibeholde sine konkurrencemæssige fordele.

7

D'Avenis 7 s'er

1. Superior stakeholder satisfaction: maksimer kundetilfredshed med strategisk værdiforøgelse
2. Strategic soothsaying: brug ny viden til at forudsige eller skabe nye vinduer for muligheder
3. Positioning for speed: forbered organisationen på at reagere så hurtigt som muligt.
4. Positioning for surprise: forbered organisationen på at reagere på en måde, som vil overraske konkurrenterne.
5. Shifting the rules of competition: find nye måder at servicere kunderne, transformer industrien.
6. Signaling strategic intent: kommuniker intentioner, så konkurrenter afventer.
7. Simultaneous and sequential strategic thrusts: tag skridt der både overrasker og forvirrer konkurrenterne for at ødelægge eller blokere deres indsats.

8

SWOT analyse

Er en model der identificere en virksomheds styrker, svagheder, muligheder og trusler.

anvendes i FUIS til den strategiske informationssystems planlægning.

9

Figure 1.1(PEA) s. 24 The information Systems Strategy Triangle

IS strategi trekanten viser hvordan IS-strategien skal være i alignment med de 2 andre hjørner af trekanten.

10

Figur 1.3(PEA) Porters Generiske strategier

Porters generiske strategier omhandler 3 strategier som er med til at skabe konkurrencemæssige fordele.

Modellen identificere 3 strategier:
1. Bredt segment + unikhed opfattet af kunderne: differentiation
2. bredt segment + omkostningslav position: omkostningsleder
3. smalt segment (niche): Focus. (er typisk opdelt i 2)

11

Figur 1.5(PEA) The leavitts Business Diamond

Er en diamant som viser hvordan struktur, teknologi, opgaver og mennesker er afhængige af hinanden. så ved en ændring i en af disse punkter, ændrer man på alle de andre.