Kapitel 11+HAM: Business Process Management Flashcards Preview

FUIS > Kapitel 11+HAM: Business Process Management > Flashcards

Flashcards in Kapitel 11+HAM: Business Process Management Deck (14)
Loading flashcards...
1

All-or-nothing concept

ideen om at en proces er nødt til at gennemføres eller slet ikke udføres.

2

Business process reengineering (BPR)

redesign af virksomhedsprocesser, som har til formål at forbedre hvordan arbejde udføres.

3

Tværfunktionelle processer

to dimensioner:

1. funktioner: fx marketing, økonomi, HR, R&D, produktion.
2. processer: er processer som forløber tværfunktionel gennem alle funktionerne.

4

Compliance

BPR mål, som involvere det omfang af hvor meget en proces følger regler og

5

Compliance

BPR mål, som involvere det omfang af hvor meget en proces følger regler og lovlige forpligtelser

6

Effectiveness

BPR mål, som involvere det omfang af hvor meget det forventet output af processen er opnået.

7

Efficiency

BPR mål, som kigger på den gens. tid det tager for en proces at færdiggøres.

8

Internal control

BPR mål, som involvere det omfang information og data som bruges i præstationen af processen, ikke kan ændres ved fejl eller ulovligt.

9

Legacy systems

ældre og større applikationer som kan være missionskritiske

10

Object-oriented languages

procesmodellerings sprog som støtter den opgaveorienterede tilgang til softwareudvikling

11

Process

en serie af steps eller opgaver som har til formål at opnå et specifikt mål

12

Process modeling

kortlægning af processer og subprocesser som anvendes i en organisation eller division.

13

Subprocesses

nedbrydning af forretningsprocesser til flere opgaver

14

Process integration languages

proces modellerings sprog der har det formål at integrere processen for 2 eller flere forretningspartnere i en E-business.