Kapitel 1+2 motivation og introduktion til faget Flashcards Preview

FUIS > Kapitel 1+2 motivation og introduktion til faget > Flashcards

Flashcards in Kapitel 1+2 motivation og introduktion til faget Deck (15)
Loading flashcards...
1

Business process/forretningsproces:

Et sæt af koordinerede aktiviteter som leder til et specifikt mål

2

Data:

Rå fakta uden mening, nem at strukturere og lagre. Kunne fx være tallet 62

3

Decision making/beslutningstagning

Processen for valg af alternative handlingsforløb.

4

Information:

Flere data koblet sammen. Det får kontekst og giver derved mening og er brugbar.

5

Information literacy/informationskompetence:

Evnen til at vide hvornår information skal bruges og at kunne placere, evaluere og effektivt anvende informationen.

6

Information system (IS):

En kombination af teknologi, data, mennesker og processer, som er rettet mod indsamling, manipulering, lagring, organisering, hentning og kommunikering af information

7

Information technology (IT):

Hardware, software og medier anvendet til at lagre, organisere, hente og kommunikere information

8

Knowledge/viden:

Information som er anvendt til en beslutning eller handling

9

Wisdom/visdom:

Involvere at man anvender sin viden til noget godt.

10

Figure 2.1 A system and its environment.

Definition: Lukket system, som ikke er påvirket af omgivelserne.

Systemet er et sæt komponenter som arbejder sammen til at forme en kompleks og integreret helhed, som er i overensstemmelse til at kunne opnå nogle mål, ved at tage nogle inputs og bearbejde dem til output.

Den følger en Input-proces-output sekvens.

11

åben system

Et system som interagere med dens omverden

12

Sub-system

et system som er en del af større system.

13

Feedback og kontrol

Feedback og control er sæt af funktioner som er med til at sikre en ordentlig drift af systemet.

14

FIGURE 2.2 s. 20: Information Processing Cycle

1. Input: indsamling af data og dens konvertering til en form som tillader bearbejdning(processing)

2. Processing: Manipulering og transformering af data.

3. Storage/lagring: holder på data, så det kan tilgås og genanvendes igen.

4. Output: Transformere bearbejdet data til en form, så den kan forstås af brugeren.

5. Kontrol: Håndhævelse af korrekt bearbejdnings procedurer.

15

FIGURE 2.3 s. 21 Elements of an Information System

Det er de 6 kritiske elementer der udgør et IS.

1. Data: rå fakta, tal, billeder osv. som er de inputs der produceres til information
2. Hardware: fysiske enheder, såsom processer, RAM, opbevaring og perifere enheder.
3. Software: et sæt af instruktioner der styrer driften af informations systemet.
4. Kommunikations medier: et sæt af enheder og protokoller som gør det muligt for computere at kommunikere med hinanden.
5. Procedurer: instruktioner for korrekt brug af IS
6: Mennesker: Individer der anvender IS