Appendix K: Business Project Management Flashcards Preview

FUIS > Appendix K: Business Project Management > Flashcards

Flashcards in Appendix K: Business Project Management Deck (3)
Loading flashcards...
1

Figure K.1 Trade-off in Projekt Management

Scope:

Quality:

Time:

2

Gantt Chart

Gantt kortet er et projektplanlægnings værktøj, som anvendes til at visualisere og organisere en projektgruppes arbejdsopgaver i en given periode. Vigtigt at visualisere og definere den kritiske vej.

Man ser på forskellen mellem Kalender- og arbejdstid.

3

Risikovurdering

Er en 5*5 matrice, der viser hver risiko’s konsekvenser og sandsynlighed for den forekommer. Det kan kvantificeres, hvor jo højere sandsynlighed og konsekvensen er jo mere skal man forholde sig til det.