Kapittel 1 Flashcards Preview

Religion > Kapittel 1 > Flashcards

Flashcards in Kapittel 1 Deck (3)
Loading flashcards...
1

Forklar hva som menes med funksjonelle definisjoner

funksjonelle definisjoner beskriver hva religionen gjør for mennesker og samfunn

2

Forklar hva som menes med substansielle definisjoner

substansielle definisjoner beskriver religionen utifra hva den er

3

Hva kjennetegner det hellige?

Det som er fullstendig forskjellig fra alt annet og dermed skiller seg fra det dagligdagse.