Kappale 3, Populaatiot Flashcards Preview

BI2 Ekologia > Kappale 3, Populaatiot > Flashcards

Flashcards in Kappale 3, Populaatiot Deck (12):
1

Populaatio

Tiettynä aikana tietyllä alueella elävät saman lajin yksilöt muodostavat populaation.

* Samaan populaatioon kuukuvat yksilöt voivat lisääntyä keskenään.

* Populaation määrittely voi kuitenkin olla ongelmallista: monet linnut ja isot nisäkkäät voivat liikkua alueelta toiselle ja kasvien siitepölyä & siemeniä kulkeutuu pitkiä matkoja.

2

Populaation kokoon ja tiheyteen vaikuttavat tekijät?

Syntyvyys
Kuolevuus
Tulomuutto
Lähtömuutto

3

Liian tiheän populaatin haitat

* Loiset & taudit leviävät helpommin
* Ravintoa ei riitä kaikille
* Yksilöt jäävät helpommin petojen saaliiksi
* Liian lähekkäin oleminen -> stressi -> hormonaaliset muutokset, josta seuraa lisääntymiskyvyn laskua ja aggressiivisuutta

4

Ikäpyramidit

Mitä leveämpi pyramidin tyvi, sitä voimakkaammin populaatio todennäköisesti kasvaa.

Kapeatyvinen pyramidi -> pienenevä populaatio.

5

Eksponentiaalisen kasvun käyrä

Eli J-käyrä.
Jos mitkään ympäristötekijät eivät rajoita populaation kasvua.

6

Logistinen kasvukäyrä

Eli S-käyrä.
Ympäristön vastuksen myötä populaation kasvu tasaantuu ja populaation koko saavuttaa tason, jonka ympäristö voi ylläpitää.

7

Ympäristön vastus

= populaation kasvua hillitsevät tekijät, esim.
* ravinto, pedot, sairaudet & loiset, elintila, stressi

Ympäristön vastus kasvaa populaation kasvaessa, kunnes populaation kasvu tasaantuu ja populaation koko saavuttaa tason, jonka ympäristö voi ylläpitää.

8

Ympäristön kantokyky

Taso, jolla ravinto ja elinmahdollisuudet vielä riittävät populaation jäsenille.

Kantokyky voi vaihdella, sillä esim. ravintotilanne voi olla erilainen eri vuosina.

9

Reviirikäyttäytyminen

Populaation tiheyden kasvaessa yksilöiden kesken syntyy kilpailua resursseista. Yksi tapa välttää lajin sisäistä kilpailua on reviirikäyttäytyminen.

Esim. muuttolinnuilla ensimmäisenä saapuvat koiraat valtaavat pesimäkauden alussa mahdollisimman hyvät elinalueet. Myöhemmin saapuvat joutuvat tyytymään huonompiin elinalueisiin ja osa joutuu siirtymään kokonaan muualle. -> Näin ympäristön resurssit riittävät reviirin vallanneille ja samalla laji levittäytyy uusille alueille.

10

Paikallispopulaatiot

Joidenkin lajien esiintymät koostuvat pienistä, toistensa kanssa vain rajallisessa vuorovaikutuksessa olevista paikallispopulaatioista.

11

Metapopulaatio

Hajallaan olevat paikallispopulaatiot yhdessä muodostavat metapopulaation.

Esim. siilit esiintyt laikuittain kaupunkiympäristössä. Eri paikallispopulaatiot muodostavat siilien metapopulaation.

12

Ekologinen käytävä

Paikallispopulaatioita yhdistävä luonnontilainen alue. Esim. metsä tai niitty.