Kappale 4, Eliöyhteisö Flashcards Preview

BI2 Ekologia > Kappale 4, Eliöyhteisö > Flashcards

Flashcards in Kappale 4, Eliöyhteisö Deck (11):
1

Eliöyhteisö

Samalla alueella elävät eri lajien populaatiot yhdessä muodostavat eliöyhteisön.

2

Syrjäyttävä kilpailu

Jos kahdella lajilla on samanlaiset ekolokerot, voi seurata syrjäyttävä kilpailu, joss elinvoimaisempi laji syrjäyttäö heikomman.

3

Saalistus

Laidunnus, loisinta ja peto-saalis-suhde.

4

Ravintospesialisti

Osa lajeista erikoistunut käyttämään vain yhtä saalislajia ravintonaan -> riippuvuussuhde, joka ilmenee kummankin kannan jaksoittaisena vaihteluna.

Esim. lumikko syö enimmäkseen peltomyyriä.

5

Yleispeto

Voi vaihtaa saaliseläintä -> ei merkittävää kannanvaihtelua.

Esim. minkki.

6

Saalistuksen hyödyt?

Ominaisuuksiltaan kilpailukykyisimmät saalisyksilöt selviytyvät -> populaatio entistä sopeutuneempi.

Saalispopulaation koko pysyy pedon vaikutuksesta ympäristön kantokyvyn puitteissa.

7

Symbioosi

Lajien välinen kiinteä yhteiselämä.

* mutualismi (molemmat hyötyvät)
* pöytävierassuhde
* loisinta

8

Mutualismi

Ehdollinen:
Lajit hyötyvät toisistaan, mutta tulevat toimeen muutoinkin.
Esim. pölyttäjä ja kukka: eläin voi käyttää muutakin ravintoa ja kukan voi pölyttää muukin eläin.

Ehdoton:
Ainakin toisen osapuolen elinehto.
Esim. kasvinsyöjänisäkäs - suoliston ruoansulatusbakteeri: nisäkkään omat entsyymit eivät hajota selluloosaa, mutra bakteerit hajottavat. Bakteeri saa ravintoa, eikä pysty elämään suoliston ulkopuolella.

9

Pöytävierassuhde (kommensalismi)

Pöytävieras hyötyy toisesta lajista, mutta on isännälleen harmiton.

Esim. hiiret ja lokit vierailevat ihmisen ruokapöydässä.
Haaskansyöjöt ovat petojen pöytävieraita.

10

Hajottajat

Saavat ravintoa hajottamalla orgaanisia yhdisteitä ja muuttavat ne epäorgaanisiksi ravinteiksi -> palautuu tuottajien käyttöön.

Esim. raatoja syövät nisäkkäät ja linnut, selkärangattomat, madot, bakteerit, sienet.

11

Koevoluutio

Rinnakkaisevoluutio.

Lajien evoluutio on tapahtunut kiinteässä vuotovaikutuksessa.

Esim. monet kasvit ja niiden pölyttäjät (koevoluutio parantanut molempien elinmahdollisuuksia).
Puolustautuminen: kasvien myrkyt ja piikit - kasvinsyöjien kyky hajottaa kasvimyrkkyjä.