Kemi Spektrum Prov Flashcards Preview

No > Kemi Spektrum Prov > Flashcards

Flashcards in Kemi Spektrum Prov Deck (27):
1

Atom?

Naturens byggstenar kallar vi för atomer.
Består av protoner. Elektroner och neutroner.

2

Atomslag?

De olika sorterna av atomer kallar vi för atomslag

3

Proton

I atomer finns det en atomkärna och i kärnan finns protoner som är positivt laddade. Beroende på hur många protoner den har kan vi veta vad det är för ämne.

4

Elektron

Runt kärnan rör sig partiklar elektroner, som är negativt laddade och är alltid lika många som protoner. De kretsar runt kärnan och bildar elektronhölje.

5

Neutron

För att veta hur många neutroner det finns så kan du ta atomvikten minus protoner och då vet du. ( I kärnan ) neutral laddning som finns i kärnan

6

Atomkärnan

Är kärnan i en atom
Består utav protoner och neutroner

7

Elektronhölje

Alla elektronskalen brukar tillsammans kallas för elektronmoln / hölje

8

Elektronskalen

Alla elektroner cirkulerar på skal / banor. Skalen har egna namn första skalet är K andra är L tredje är M. Det här kommer från Latin och det fortsätter hela vägen till Q

9

Atomnummer

Om man tittar på periodiska systemet här ser du att varje atomslag har ett nummer. Det kallas för atomnummer. De talar om hur många protoner atomslaget har. Numret står i vänstra nedre hörnet.

10

Grundämnen är ?

Ett grundämne består av en sorts atom . Och samma atom.
Inte en kemisk reaktion)

11

Masstal?

är summan av antalet protoner och neutroner i en atom

12

Isotoper ?

har olika många neutroner. Tex väta har ingen neutron men den kan ha en eller två neutroner och det kallas då för olika isotoper av väte. Alla isotoper av ett ämne har lika många protoner och elektroner och därför är de på samma plats i periodiska systemet.

13

Period?

De vågräta raderna i systemet kallas för period.

14

Grupp?

De lodräta raderna kallas grupp. Grundämnet i samma grupp har liknande egenskaper.

15

Valenselektroner?

valenselektroner är de elektroner som är i det yttersta elektronskalet. Antalet valenselektroner har stor betydelse för vilka kemiska föreningar atomen kan ingå i.

16

Valensskal?

valensskal är det yttersta skalet i en atom.

17

Alkimetaller?

alkalimetaller är alla ämnen i grupp 1 förutom väte, de är alla metaller, tex, litium, natrium och kalium.

18

Halogener?

halogener är ämnen från grupp 17, fluor, klor, brom, jod och astat. De reagerar väldigt lätt med andra ämnen och bildas gärna negativa joner. Halogener är giftiga i sin grundämnesform.

19

Ädelgaser?

är grundämnen i grupp 18 de är icke metaller som ogärna reagerar med andra ämnen. De är alla i gasform. Ex helium, neon, argon, krypton och xenon.

20

Ädelgasstruktur?

är när atomer får 8 elektroner i sitt yttersta skal/valensskal. Detta sker vanligtvis efter en reaktion mellan atomer. Ädelgasstruktur kallas även för oktettregeln

21

Fulla skal?

alla ädelgaser har fulla valensskal. Det gör att de klarar sig själva och reagerar inte med andra ämnen. Alla atomer vill uppnå detta tillstånd och gör det genom molekylbindning, jonbindning eller metallbindning.

22

Jon?

är en atom eller en molekyl som har ett överskott eller underskott av elektroner. Den är då antingen positivt eller negativt laddad.

23

Jonförening?

bildas när två eller flera joner binds ihop med varandra. Detta sker utifrån att plusladdade och minusladdade joner dras till varandra och bildar en sorts kemisk förening som kallas jonföreningar. Inom kemin är alla jonföreningar salter.

24

Jonbindning?

är den kemiska bindningen mellan två joner
I jonföreningar finns det inga molekyler. Istället är det miljontals joner

25

Molekyl?

flera atomer tillsammans bildar en molekyl

26

Kunna stommens byggnad, neutron, protoner, och elektroner samt deras laddning?

De viktigaste byggnadsdelarna i en atom är protoner och elektroner. I mitten av alla atomer finns det en atomkärna. I atomkärnan finns det protoner som är positivt laddade. Antalet protoner bestämmer vilket atomslag det är. En väteatom har 1 proton och en heliumatom har 2. Runt atomkärnan kretsar elektroner som är små partiklar de är negativt laddade. Det finns alltid lika många elektroner som protoner, en väteatom har 1 elektron och en heliumatom har 2 st. I atomkärnan finns det även neutroner som såklart är neutralt laddade, de håller ihop protonerna i kärnan eftersom alla protoner är positivt laddade och därför trycks ifrån varandra. För att räkna ut antalet neutroner tar man vikten minus antalet protoner och får då hur många neutroner det finns i atomen.

27

Redogöra hur periodiska systemet är uppbyggt utifrån valenselektroner?

Ämnena delas upp i grupper efter hur många valenselektroner ämnet har. Om ämnet har 2 valens elektroner är ämnet i grupp 2, om ämnet har 3 valenselektroner är det i grupp 13.