Nervsystemet Och Hjärnan Flashcards Preview

No > Nervsystemet Och Hjärnan > Flashcards

Flashcards in Nervsystemet Och Hjärnan Deck (25):
1

Synaps?

Nervcellen delar upp sig i många små nervtrådar som kopplas ihop med andra celler. Sådana kopplingar kallas synaps.
Nervcellskopplingar kallas synaps.

2

Centrala nervsystemet?

Hjärnan och ryggmärgen bildar det centrala nervsystemet.

3

Perifera nervsystemet?

De nerver som går till och från hjärna och ryggmärgen bildar det perifera nervsystemet.

4

Självständiga nervsystemet?Som bland annat styr hjärtats slag och tarmarnas rörelser, fungerar oberoende.

5

Storhjärnan?

Hjärnan består av olika delar ett av dem är storhjärnan. Storhjärnans yttre del kallas för hjärnbarken. Det är den vi tänker med. Storhjärnans inre del kallas märg.

6

Hjärnhinnor?

Hjärnan skyddas av flera hjärnhinnor.

7

Hjärnbark?

Hjärnbarken är 2-4 mm tjock och ryms det alla våra nervceller. Vår hjärnbark är mer utvecklade än andra djurs. Det är tack vare den som vi har vårt språk och förmåga att beräkna, planera och tänka abstrakt.

Främre delen av hjärnbarken, som är viktigt för att kunna bedöma risker och hindra farliga impulsiva handlingar, har inte utvecklas färdigt förrän i tjugofemårsåldern.

8

Nervimpuls?

I nervtrådar kan det leda svaga elektriska signaler som kallas nervimpulser.
Nervimpulserna leds vidare till andra nervceller och till muskelcellerna.

9

Hjärnbalk?

Hjärnan är uppdelad i två delar och de delarna är sammankopplade av hjärnbalken.
Hjärnbalken innehåller cirka 500 miljoner nervtrådar som varje sekund genomströmmas av enormt många nervimpulser.

10

Hjärnstammen?

Hjärnstammen och också mellanhjärnan styr många automatiska funktioner som andning, kroppstemperatur och blodcirkulation. De reglerar också sömn, vakenhet, hunger, törst och sexuell aktivitet. Här finns viktiga omkopplingar för nerver som går mellan hjärnan och ryggmärgen.

11

Lillhjärnan?

Lillhjärnan finns i hjärnans bakre del. Den kontrollerar vår balans och hjälper till att samordna våra muskelrörelser så att de inte blir ryckiga.

12

Reflexer?

I ryggmärgen finns snabbkopplingar som ger upphov till våra reflexer. En reflex innebär att en nervimpuls in till ryggmärgen direkt kopplas om till nerver som går till musklerna.
( olika reflexer )
Smärtreflexen, sugreflexen, medfödd/ inlärd reflex.

13

Hjärncentra?

I hjärnbarken finns stora grupper av nervceller som tillsammans bildar olika hjärncentra som specialiserar sig på vissa uppgifter.
T.ex rörelsecentra - styr våra rörelser.
• syncentra - tar emot impulser från ögonen.

14

Sensoriska nerv?

Nerver som leder impulser in till vår hjärna kallas sensoriska.

15

Motoriska?

Nerverna som skickar impulser från hjärnan kallas motoriska.

16

Kort och långtidsminne. ?

När korttidsminnet skapas förändras synapserna mindre än när långtidsminnet skapas. Miljarder nervceller är sammankopplade med flera tusen gånger så många synapser. ( ett gigantiskt nätverk)
Kombination möjligheterna är så oändliga.
Tack vare synapserna som hjärnan kan skapa och plocka och bevara, fram
Minnen.

17

Hippocampus?

Vid tinngingloberna finns ett litet område som kallas hippocampus. Det är så viktigt för minnen ska kunna lagras ( i hjärnan )

18

Savant

Få tal människor så kallade savanter, har hjärnor som kan minnas allt. De kan ta in, lagra och sedan ta fram hur mycket information som helst.
Tillexempel: Kim peek hade en otrolig minnesförmåga men också funktionsnedsättningar. Hans hjärna saknade hjärnbalken, så hans båda hjärnhalvor kunde samarbeta.

19

Luktsinnecell

I näshålans övre del har vi flera miljoner luktsinnceller. Varje cell är specialiserade på att reagera på ett eller några få doftämnen. Vi kan uppfatta 10 000 olika dofter.

20

Känselkropp

På varje kvadratcentimeter av din hud finns flera tusen känselkroppar som är specialiserade på att känna av förändringar i omgivningen. De kan reagera på värme, kyla, beröring, tryck, och smärta. När känselkropparna skickar nervimpulser till hjärnans känselcentrum blir du medveten om vad som har hänt. Beröringsreceptorerna sitter på fingertopparna de är väldigt känsliga.

21

Symtom

Besvär som man själv upplever, som huvudvärk och onormal trötthet, kallas för symtom.

22

Sjukdomstecken

Med sjukdomstecken menas förändringar som ofta upptäcks vid den läkarundersökning.

23

Diagnos

För att ställa en diagnos. Behöver läkaren dessutom lyssna på patientens beskrivning av sina symtom. Oftast behövs det också resultat från olika prover och röntgenundersökningar.

24

Gen

De flesta sjukdomar beror på en kombination av arv och miljö. Med arv menas våra, gener, arvanslag.

25

Miljöfaktorer

Men allt beror inte på dina generna. De samverkar alltid mdd miljöfaktorer, det vill säga allt yttre faktorer som påverkar oss under livet.