khuỷu - cẳng tay Flashcards Preview

CTCH > khuỷu - cẳng tay > Flashcards

Flashcards in khuỷu - cẳng tay Deck (68):
1

các khớp tham gia vận động bình thường ở khuỷu

khớp cánh tay trụ
khớp cánh tay quay
khớp quay trụ trên-dưới
-> cùng một bao khớp

2

nhiệm vụ dây chằng bên trong

giữ cẳng tay không dạng

3

nhiệm vụ dây chằng bên ngoài

giữ cẳng tay không khép

4

nhiệm vụ dây chằng vòng

giữ chỏm xương quay áp sát xương trụ
cho phép chỏm quay xoay mà không trật

5

nhiệm vụ màng liên cốt

giữ khoảng cách hai xương cẳng tay

6

các mốc xương vùng khuỷu cẳng tay

mỏm trên ròng rọc
mỏm trên lồi cầu
mỏm khuỷu
chỏm xương quay

7

trục cánh tay cẳng tay bình thường khi nhìn nghiêng

khuỷu gấp 90 trục cánh tay qua mỏm trên lồi cầu và mỏm khuỷu

8

hình dạng bình thường khi khuỷu duỗi của 3 mốc xương

đường Nelaton

9

hình dạng bình thường khi gấp khuỷu 90 của 3 mốc xương

tam giác Hueter cân, đỉnh ở dưới

10

đo chiều dài tuyệt đối của xương trụ

mỏm khuỷu đến mỏm trâm trụ

11

đo chiều dài tương đối của xương quay

mỏm trên lồi cầu đến mỏm trâm quay

12

vị trí chỏm xương quay bình thường khi khuỷu duỗi

nằm dưới MTLC

13

vị trí chỏm xương quay bình thường khi khuỷu gấp

nằm trước MTLC

14

đo chiều dài tương đối xương trụ

mỏm trên ròng rọc đến mỏm trâm trụ

15

đo chiều dài tuyệt đối của xương quay

chỏm xương quay đến mỏm trâm quay

16

hình ảnh vùng khuỷu cẳng tay trên X-quang bình diện mặt

khớp khuỷu duỗi thẳng tư thế trung tính
cẳng tay ngửa hoàn toàn
chỏm quay nằm chồng lấn lên đầu trên xương trụ

17

hình ảnh vùng khuỷu cẳng tay trên Xquang bình diện bên

khớp khuỷu gấp 90
xương quay nằm hơi ra phía trước so với xương trụ

18

mô tả góc Baumann

bình diện mặt ở trẻ em, góc hợp bởi:
- đường thẳng qua đường sụn tiếp hợp của lồi cầu xương cánh tay
- đường trục dọc thân xương cánh tay

19

góc Baumann thay đổi gợi ý

gãy xương
- gãy trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ em

20

các cơ xoay xương quay

cơ ngửa
cơ sấp tròn

21

các cơ duỗi cổ tay

cơ duỗi cổ tay quay dài
cơ duỗi cổ tay quay ngắn
cơ duỗi cổ tay trụ

22

các cơ duỗi ngón tay

cơ duỗi các ngón tay
cơ duỗi ngón út
cơ duỗi ngón trỏ

23

các cơ duỗi ngón cái

cơ dạng ngón cái dài
cơ duỗi ngón cái ngắn
cơ duỗi ngón cái dài

24

các cơ gấp cổ tay

cơ gấp cổ tay quay
cơ gan tay dài
cơ gấp cổ tay trụ

25

các cơ gấp nông

cơ sấp tròn
cơ gấp cổ tay quay
cơ gan tay dài
cơ gấp cổ tay trụ
cơ gấp các ngón nông

26

cơ thực hiện động tác gấp khuỷu

cơ nhị đầu
cơ cánh tay trước

27

cơ thực hiện động tác duỗi khuỷu

cơ tam đầu
cơ khuỷu

28

cơ thực hiện động tác sấp cẳng tay

cơ sấp tròn
cơ sấp vuông

29

cơ thực hiện động tác ngửa cẳng tay

cơ ngửa ngắn
cơ nhị đầu

30

NP chẩn đoán bệnh lý thấp ngoài khớp

NP Tennis' elbow

31

NP chẩn đoán viêm gân mỏm trên lồi cầu

Tennis' elbow

32

NP chẩn đoán viêm gân mỏm trên lồi cầu và mỏm trên ròng rọc

NP lôi kéo đau

33

cách thực hiện các NP đánh giá viêm gân

BN cố gắng làm một động tác
thầy thuốc cản giữu lại không cho vận động
-> gân cơ bị kéo căng quá mức

34

triệu chứng đặc hiệu của gãy xương

(gãy xương hoàn toàn, có di lệch)
- biến dạng
- cử động bất thường
- tiếng lạo xạo

35

triệu chứng không đặc hiệu của gãy xương

(nghi ngờ - gãy xương không di lệch/gãy không hoàn toàn)
- sưng
- bầm tím
- mất cơ năng
- đau

36

triệu chứng đặc hiệu của trật khớp

- biến dạng điển hình
- dấu ổ khớp rỗng
- dấu cử động lò xo

37

dấu hiệu của bong gân

~ dấu hiệu đứt dây chằng giữ vững khớp (dc bên)

- ấn đau
- có cử động bất thường dạng, khép
- không có dấu hiệu gãy xương/trật khớp

38

đặc điểm của u xương

khối u cứng, không di động

39

đặc điểm của u phần mềm

u di động
-> thường gặp u bao hoạt dịch - khối u lùng nhùng sau khuỷu.

40

đặc điểm của viêm xương khớp

SƯNG - NÓNG - ĐỎ - ĐAU
tuần hoàn bàng hệ tăng
hạch vùng
lổ dò

41

viêm khớp vận động mạnh mới đủ gây đau

sai, nhẹ cũng làm đau tăng

42

đặc điểm của gãy trên hai lồi cầu

- gặp ở trẻ con

- khuỷu sưng to, đau

- bầm tím Kirmisson

- khuỷu lệch vẹo trong

43

dấu bầm tím Kirmisson gợi ý

gãy trên hai lồi cầu

44

thay đổi liên quan móc xương trong gãy trên hai lồi cầu

đường Nelaton không nằm ngang
tam giác Hueter có đáy không nằm ngang

45

đặc điểm của gãy liên lồi cầu

- gặp ở người lớn

- khuỷu sưng to, đau

- trục vẹo trong/ngoài

- mốc xương thay đổi không đặc hiệu

46

đặc điểm của gãy lồi cầu ngoài

khuỷu sưng đau nhiều bên ngoài

gãy mới - vẹo trong
gãy cũ - vẹo ngoài

mỏm trên lồi cầu kéo lệch

khép cẳng tay đau tăng lên

47

đặc điểm của gãy lồi cầu trong và mỏm trên ròng rọc

khuỷu sưng và đau nhiều bên trong

gãy mới - vẹo ngoài
gãy cũ - vẹo trong

mỏm trên ròng rọc kéo lệch

dạng cẳng tay đau tăng

48

đặc điểm của gãy mỏm khuỷu

sưng đau phía sau khuỷu

sờ thấy di lệch xa

không duỗi khuỷu chủ động được

đỉnh tam giác hueter đảo ngược

49

đặc điểm của gãy mỏm vẹt

ấn đau phía trước khuỷu

gấp khuỷu gắng sức đau tăng

50

đặc điểm gãy chỏm xương quay

ấn đau chói vùng chỏm xương quay

sấp ngửa hạn chế

51

đặc điểm gãy trật Monteggia

gãy 1/3 trên xương trụ
trật chỏm xương quay

52

đặc điểm trật khớp khuỷu

sưng đau vùng khuỷu, biến dạng gấp nhẹ

- tam giác Hueter đỉnh đảo ngược

- dấu lò xo (+)

- dấu ổ khớp rỗng (+)

53

mô tả dấu ổ khớp rỗng trong trật khớp khuỷu

sờ phía sau hai bên gân cơ tam đầu không chạm được đầu dưới xương cánh tay

54

đau chói ở vùng mỏm trên lồi cầu gợi ý

gãy lồi cầu ngoài
viêm mỏm trên lồi cầu

55

đau ở vùng mỏm trên ròng rọc gợi ý

gãy mỏm trên ròng rọc
viêm mỏm trên ròng rọc

56

đau chói đi từ mỏm trên lồi cầu sang mỏm trên ròng rọc sau CT gợi ý

gãy trên lồi cầu xương cánh tay

57

đau chói ở mỏm khuỷu gợi ý

gãy mỏm khuỷu
viêm túi hoạt dịch dưới mỏm khuỷu
thống phong

58

đau rãnh giữa mỏm trên lồi cầu và mỏm khuỷu gợi ý

viêm khớp khuỷu

59

đau rãnh giữa mỏm trên ròng rọc và mỏm khuỷu dọc xuống dưới gợi ý

chèn ép TK trụ ở ống trụ

60

đau ở bờ ngoài cánh tay phía trên mỏm trên lồi cầu gợi ý

chèn ép TK quay ở cánh tay

61

BN không tự duỗi chủ động khớp khuỷu gợi ý

liệt cơ tam đầu

gãy mỏm khuỷu

62

BN có cử động khép cẳng tay gợi ý

gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay

63

BN cử động dạng cẳng tay gợi ý

gãy mỏm trên ròng rọc

64

BN có cả cử động khép và dạng cẳng tay gợi ý

gãy trên lồi cầu
gãy liên lồi cầu

65

BN xoay cẳng tay hạn chế và đau sau CT gợi ý

trật chỏm quay

66

BN vận động khớp khuỷu có tiếng lạo xạo, kẹt khớp từng lúc và đau chói gợi ý

viêm sụn khớp có mảnh rời

67

khớp khuỷu sưng toàn bộ gợi ý

tràn máu trong khớp (sau CT)

tràn dịch do viêm khớp

biến dạng do gãy xương

68

để xác định một biến dạng do gãy xương khi thấy sưng khu trú một vùng khớp khuỷu cần làm thêm

tìm thêm diểm ấn đau chói