klimatskärm Flashcards Preview

Byggnadsteknik > klimatskärm > Flashcards

Flashcards in klimatskärm Deck (31)
Loading flashcards...
31

Beskriv skillnader mellan en innervägg och en lägenhetsavskiljande innervägg för ett flerbostadshus som är enligt principen trästomme.

Lägenhetsskiljande vägg​​ ​​- Lägenhetsskiljande väggar ska uppfylla krav på brandsäkerhet och ljudisolering. Normalt handlar det om en regelvägg med dubbla fristående regelverk och dubbla ytskikt av skivmaterial.

Innervägg​​ ​​-​​ Regelväggar med skivbeklädnad är idag den vanligaste väggtypen för icke bärande innerväggar. Skivbeklädnaden är bra underlag för ytskikt i form av färg, tapet, kakel mm. Går relativt snabbt att bygga. Finns plats för installationer.