Kostundersökningsmetodik Flashcards Preview

Vetenskapliga metoder > Kostundersökningsmetodik > Flashcards

Flashcards in Kostundersökningsmetodik Deck (66)
Loading flashcards...
61

Hur mäts biomarkörer?

Mäts i form av koncentration i blod- eller urinprov

62

Vad är kostmönster för metod?

Studerar kost som helhet (tex DASH-dieten) inom experimentella och befolkningsbaserade studier.

63

a posteriori

Statistiska metoder som gör att hantering av data blir lättare

64

a priori

Poängsystem som ger poäng till de som följer kostrekommendationer

65

Hur kan kostundersökningsmetoder valideras?

- Jämf TEI med BMR
- DLW
- Biomarkörer
- "Recovery"; dygnsutsöndring i urin av N, K och Na
- Identifiering av under- och överrapportering
- Jämförelse med annan metod (referensjämförelse)

66

Vad står AMPM för?

Automated multiple pass method