kresówka environnement - vocabulaire 3 Flashcards Preview

ECOLOGY > kresówka environnement - vocabulaire 3 > Flashcards

Flashcards in kresówka environnement - vocabulaire 3 Deck (24):
1

śmieci

ordures

2

pojemnik

récipient

3

przybliżone szacunki

estimations approximatives

4

odpadki

déchets

5

powiększyć bogactwo

augmenter la richesse

6

stos

tas

7

oszczędzać

économiser

8

zwykły obywatel

simple citoyen

9

uważać się

se considérer

10

pozwalać sobie

se permettre

11

wyrzucać

jeter

12

opakowanie ulegające biodegradacji

emballage biodégradable

13

gwarantowane naturalne pochodzenie

garanti naturel

14

powtórne przetworzenie (recykling)

recyclage (recykling)

15

rozpylacz w aerozolu

bombe aérosol

16

system chłodzenia

système de réfrigération

17

rozpuszczalnik

white spirit

18

wywoływać zdjęcia

développer les photos

19

przeterminowany

périmé

20

środek utrzymania czystości

produit d'entretien

21

roślinny

végétal

22

zdawać sobie sprawę

se rendre compte

23

wysiłek

effort

24

obojętny

indifférent