kserówka environnement - vocabulaire 1 Flashcards Preview

ECOLOGY > kserówka environnement - vocabulaire 1 > Flashcards

Flashcards in kserówka environnement - vocabulaire 1 Deck (91):
1

środowisko naturalne

environnement

2

chronić

protéger

3

stanąć w obliczu

faire face

4

dziesiątki lat

décennies

5

zaniedbywać

négliger

6

pokryty

recouvert(e)

7

równowaga

équilibre

8

zapewniać

assurer

9

ciepły, zimny prąd

courant chaud/ froid

10

oczyszczać

purifier

11

stanowić

constituer

12

zapas słodkiej wody

réserve d'eau douce

13

krążyć

circuler

14

zanieczyszczenie, skażenie

pollution

15

chmura

nuage

16

fabryka

usine

17

nasycać się

s'imprégner

18

ściekać, spływać

ruisseler

19

nawozy sztuczne

engrais

20

azotan

nitrate

21

fosforan

phosphate

22

odpadki

déchets

23

mieszkaniec miasta

citadin

24

alga

algue

25

rozwój

développement

26

roślina

plante

27

zatruty

asphyxié

28

zjawisko

phénomene

29

obszar środowiska naturalnego

espace naturel

30

rezerwat

réserve

31

ropa naftowa

pétrole

32

tankowiec

pétrolier

33

rozprzestrzeniać się

se répandre

34

mewa

mouette

35

pokryty smarem

englué

36

błoto

boue

37

zniszczone wybrzeże

côte ravagée

38

gatunek

espèce

39

trawić

digérer

40

możliwości regeneracji

pouvoir de régénération

41

nadużywać

abuser

42

las

forêt

43

zniszczony/a

détruit (e)

44

równowartość

équivalent

45

ziemia do uprawy

terre à cultiver

46

ścinać drzewa

couper les arbres

47

palić

brûler

48

znikać

disparaitre

49

kwaśny deszcz

pluie acide

50

spuszczać (w tekście)

déverser

51

żółknąć

jaunir

52

zanikać

dépérir

53

pojawienie się

apparition

54

rozciągać się

s'étendre

55

przodek

ancêtre

56

udomowić

domestiquer

57

uratować

sauver

58

różnorodność

diversité

59

bogactwo

richesse

60

rtęć

mercure

61

ołów

plomb

62

rozmnażać się

se reproduire

63

dobrze się żyje

il fait bon vivre

64

czuwać

veiller

65

zakłócić

bouleverser

66

dwutlenek węgla

gaz carbonique

67

dwutlenek siarki / azotu

dioxyde de souffre / d'azote

68

ulatniać się

s'échapper

69

zatruwać

empoisonner

70

zatrute powietrze

air pollué

71

cząsteczka

particule

72

cierpieć na (z powodu)

souffrir de

73

ropa rozlana na powierzchni morza

marée noire

74

wzmacniać

renforcer

75

efekt cieplarniany

effet de serre

76

ocieplenie

réchauffement

77

w dłuższym okresie

à long terme

78

lodowiec

glacier

79

topnieć

fondre

80

w dziedzinie zanieczyszczenia

en matiére de pollution

81

mądra decyzja polityczna

sage décision politique

82

środowisko naturalne

milieu naturel

83

bagactwa naturalne

ressources naturelles

84

dziura ozonowa

trouée d'ozone

85

warstwa ozonu

couche d'ozone

86

oszczędzać wodę

économiser l'eau

87

walczyć z hałasem

lutter contre le bruit

88

szanować przyrodę

respecter la nature

89

odpadki radioaktywne

déchets nucléaires

90

stacja uzdatniania wody

station d'épuration

91

zatapiać

inonder