L'energie nucléaire Flashcards Preview

ECOLOGY > L'energie nucléaire > Flashcards

Flashcards in L'energie nucléaire Deck (39):
0

Szok naftowy

Choc pétrolier

1

Uspokoić lęki

Apaiser les craintes

2

Wywołać, generować

Susciter (suscitées par le mauvement écologiste)

3

Nawiedzony przez

Hanté par

4

Nadzieja

Espoir

5

Niewyczerpalne

Inépuisable

6

Zasoby naturalnd wyczerpują się

Les resources naturelles s'épuisent

7

Wyczerpywać się

Epuiser

8

Strach przed energią nuklearną jest oparty na ignorancji

La peur du nucleaire est basée sur l'ignorance

9

Zawał

L'infarctus/ cris cardiac

10

Rozpętać

Déclencher

11

Uduszenie

L'etouffement

12

Wyszukane środki ostrożności

Les précautions élaborées

13

Skrupulatny

Rigoureuse

14

Maksimum bezpieczeństwa jest gwarantowane przez...

Un maximum de sécurité est garanti par...

15

Przetwarzanie w szkło w studniach opancerzonych ołowiem

Une vitrification au fond de puits blindés de plomb

16

Być w czyjejś łasce

Être à la merci de

17

Zanieczyszczać

Encrasser

18

Niezbędny

Indispensable

19

Pociągnie za sobą

Entrainant

20

Upadek, ruina

La décadence

21

Nędza

La miserie

22

Węgiel

Charbon

23

Skazać na

Condamner à

24

Strach nigdy nie był generatorem progresu

La peur n'a jamais été génératrice de progrès

25

Martwić się

Se soucier

26

Poważne zagrożenie

Graves dangers

27

Odpadki przerobione w szkło nadal pozostają radioaktywne

Les dèchetś vitrifiés restent toujours radioactifs

28

Koszt unowocześnienia centrali nuklearnych równa się kosztom jego budowy

Le cout de immobilisation d'une centrale nucléaire égale le cout de sa construction

29

Zawodności

Défaillance

30

Łańcuch pokarmowy

La chaine alimentaire

31

Promeniowanie

Les rayonnements

32

Podły

Insidieusement

33

Wzrastać bez wytchnienia

S'accroitre sans repit

34

Czarnobyl powinien służyć jako ostrzeżenie

Tchernobyl devrait servir d'avertissement

35

Kolej żelazna

Chemins de fer

36

Mylący progres

Progès trompeur

37

Zatrzymać szalony wyścig do wzrostu

Stoppet la course foile à la croissance

38

Szkoda

Taut pis