kserówka environnement - vocabulaire 2 Flashcards Preview

ECOLOGY > kserówka environnement - vocabulaire 2 > Flashcards

Flashcards in kserówka environnement - vocabulaire 2 Deck (35):
1

cieszyć się

jouir de qqch

2

dostępny

accessible

3

ochrona środowiska

protection de l'enivironnement

4

presja ekonomiczna

pression économique

5

okazać się ważniejszym

se montrer plus important

6

krótkowzroczna polityka

politique myope

7

wyciągnąć konsekwencje

entrainer des conséquences

8

zatrucie, skażenie

contamination

9

powszechne zjawisko

phénomène commun

10

wysypisko śmieci

décharge

11

wody podskórne

eaux souterraines

12

kąpiel

baignade

13

czynnik chłodniczy

facteur refroidissant

14

ryzykować

risquer

15

przyczyniać się

contribuer

16

wymarcie

extinction

17

zdziesiątkowanie

décimation

18

unosić się, wisieć

planer

19

brać pod uwagę

tenir compte de

20

średnia długość życia

durée de vie moyenne

21

podatny

susceptible

22

choroby układu oddechowego

maladies de l'appareil respiratoire

23

choroby zakaźne

maladies contagieuses

24

anemia

anémie

25

zaburzenia w trakcie rozwoju

perturbations pendant la croissance

26

wady wrodzone

malformations congénitales

27

poronienie

interruption de grossesse

28

opóźnienie umysłowe

retard mental

29

rak

cancer

30

wykaz

inventaire

31

rząd

gouvernement

32

ścisły związek

rapport étroit

33

podjąć kroki

prendre des mesures

34

zapobiegać

prèserver

35

leczyć

soigner