Kreyol CSV Open Office6 Flashcards Preview

Kreyol Dictionary > Kreyol CSV Open Office6 > Flashcards

Flashcards in Kreyol CSV Open Office6 Deck (200):
1

konjonksyon

conjunción

2

konsyans

conciencia

3

eklere, fèm

consciente

4

konsekrasyon

consagración

5

konsantman

consentimiento

6

konsanti

consentir

7

konsekan

consecuente

8

konsèvasyon

conservación

9

konsève

conservar

10

konsidere

considerar

11

konsiderasyon

consideración

12

konsolasyon

consuelo

13

konsole

consolar

14

konson

consonante

15

konspirasyon

conspiración

16

konstitisyon

constitución

17

konstwi

construir

18

konsilte

consultar

19

konsiltasyon

consulta

20

kontak

contacto

21

kontamine

contaminar

22

konfòm

conforme

23

konkou

concurso

24

kontinan

continente

25

kontinye

continuar

26

vironnen, viwonnen

contorno

27

kontrebann

contrabando

28

kontra

contrato

29

kontrakte

contratar

30

kontraksyon

contracción

31

kontredi

contradecir

32

kontrè

contrario

33

lekontrè

contrario

34

okontrè, toutokontrè

al contrario

35

kontribisyon

contribución

36

kontwòl

control

37

kontwole

controlar

38

kòvèsasyon

conversación

39

kowvèti

convertir

40

kizinyè

cocinera

41

kwizinyè

cocinera

42

bonbon

galletica

43

kopere

cooperar

44

koperasyon

cooperación

45

koperativ

cooperativo

46

kwiv

cobre

47

kopi

copy

48

kopye

copiar

49

kòd

cuerda

50

mayi

maíz

51

kwen

esquina

52

kòrèk

correcto

53

koreksyon

corrección

54

koresponn

corresponder

55

koridò

pasillo

56

kowonpi

corromper

57

koute

costar; escuchar

58

Kostarika

Costa Rica

59

kòstim

traje, vestido

60

koton

algodón

61

latous, tous

tos

62

touse

toser

63

konsil

concilio

64

konsèy

consejo

65

konte

contar

66

peyi

país

67

lakanpany

campo

68

kouray, tòl

coraje

69

kous

carrera

70

tay

talla

71

galan

cortés

72

kouzen

prima

73

kouzin

primo

74

sitirè

encubridor

75

sitire

encubrir

76

kalonnen

cubrir de

77

kouvri

cobijar, cubrir

78

kouvèti

cubierta, forro, tapa

79

vach

vaca

80

krab

jaiba

81

biswi

galleticas

82

bèso

cuna

83

kòkòwòs, kran, zotèt

cráneo

84

dechouke

arrancar; derrocar; quitar tocones

85

foli, loke

locura

86

krèm

crema

87

kreye

crear

88

kreati

creativo

89

kredi

crédito

90

kreyòl

creól

91

fant

grieta, rotura

92

krim

crimen

93

kriminèl

criminal

94

bwate

cojo

95

kriz

crisis

96

kritik

críitco

97

kritik

crítica

98

kritike

criticar

99

rekòl, rekòt

cosecha

100

kwa, lakwa

cruz

101

janbe

atravesar

102

kwaze

cruzar

103

travèse

atravesar

104

kwoupi

agacharse

105

krisifi

crucifijo

106

krisifye

crucificar

107

kryèl

cruel

108

aplati

aplastado

109

bekin

muleta

110

kriye

llorar

111

kristal, vè

cristal

112

Kiba

Cuba

113

koukou

cucú

114

koupab

culpable

115

kiltive

cultivar

116

kilti, lakilti, elevasyon

cultura

117

riz

astucia

118

koken

astuto, avivato

119

gerizon

curación

120

geri

curar

121

kiryèz

curioso

122

kouran

corriente

123

madichon, malediksyon, vamalore

maldición

124

madichonen

maldecir

125

rido

cortina

126

koub

curva

127

abitid, abitit, koutim, lakoutim

costumbre

128

ladwann, adwan

aduana

129

rongnin

recortar

130

wongnin

recortar

131

tronse

cortar en pedazos

132

twonse

cortar en pedazos

133

koupe

cortar

134

dekoupe

cortar; triturar

135

baka

cuco

136

ansiklik

cíclico

137

siklonn

ciclón

138

kis

quiste

139

papi

papi

140

ponya

puñal

141

kotidyen

cotidiano

142

djòb

jornal

143

pàn, pann, domaje

avería, daño

144

domaje

defectuoso

145

nui

dañar, perjudicar

146

nwi

dañar, perjudicar

147

gate

dañarse, estropear

148

bal, dans, djaz

baile, danza

149

danse

danzar

150

kap

caspa

151

danje

peligro

152

danjere

peligroso

153

bren

moreno

154

fonse

oscuro

155

cheri

querido

156

dat

fecha

157

randevou

cita

158

bèlfi

nuera

159

tiyanjou

al alba, madrugada

160

bajou

alba, amanecer

161

jou, joune, jounen, lajounen

día, jornada

162

jounalye

jornalero

163

muerto

164

monchè, cheri

querido

165

mètrès

querida

166

lamò, lanmò, mò

muerte

167

debat

debate

168

lifèt

debe

169

dwe

debe

170

dèt

deuda

171

zetrèn

estreno

172

foub

engaño

173

desanm

diciembre

174

desèpsyon

decepción

175

deside

decidir

176

desizyon

decisión

177

deklarasyon

declaración

178

deklare

declarar

179

dekore

adorno

180

dekrè

decreto

181

dedike

dedicar

182

dedye

dedicar

183

devwe

dedicado

184

fon

hondo, profundo

185

afiche

difamar

186

defann

defender

187

defans

defensa, protección

188

difòm

deforme

189

defen

difunto

190

degrade

degradar

191

delege

delegado

192

delika

delicado

193

egzijans

exigencia

194

reklamasyon

reclamación

195

mande

exigir, pedir

196

egzijan

exigente

197

demokrasi

democracia

198

demokratik

democrático

199

demonstratif

demostrativo

200

denonse

denunciar