Kreyol CSV Open Office5 Flashcards Preview

Kreyol Dictionary > Kreyol CSV Open Office5 > Flashcards

Flashcards in Kreyol CSV Open Office5 Deck (200):
1

seremoni

ceremonia

2

sètin, sifè

cierto

3

sètènman, vrèman

ciertamente

4

sètifica

certificado

5

sètifye

certificar

6

chenn

cadena

7

chèz

silla

8

lakre

tiza

9

tablo

pizarra

10

defi

desafío

11

chanpyon

campeón

12

chanpyona

campeonato

13

aza

azar

14

chanjman

cambio

15

chanje

cambiar

16

troke

cambiar

17

twoke

cambiar

18

tchouboum

caos

19

chapèl

capilla

20

chapit

capítulo

21

pèsonnaj

personaje

22

karaktè

carácter

23

chaj

carga

24

chajman

carga, cargamento

25

touche

cobrar; tocar

26

paladò, granchire

charlatán, hablador

27

chas

caza

28

chase

cazar

29

teledyòl

radio bemba

30

bonmache, bonmarche

barato

31

chèk

cheque

32

tcheke

chequear

33

pyon

fichas del juego de damas

34

kanaj, tenten

alboroto

35

fròmaj, fwomaj

queso

36

damye

tablero de damas

37

pwatrin

pecho

38

poul

gallina

39

kalòj

gallinero

40

chèf

jefe

41

kasik

cacique

42

timoun

muchachito, muchachita

43

akouchman

parto

44

chemine

chimenea

45

babin

mentón

46

chokola

chocolate

47

coro

48

kolè

cólera

49

tchapia

chapear

50

batèm

bautizo

51

kretyen

cristiano

52

legliz

iglesia

53

siga

cigarro

54

sigarèt

cigarrillo

55

sinema

cine

56

kanèl, kannèl

canela

57

ronn, wonn

círculo, redondo

58

sikile

circular

59

sikilasyon

circulación

60

sikonferans

circunferencia

61

sikonstans

circunstancia

62

sitèn

cisterna

63

site

citado

64

sitaden, sitwayen

ciudadano

65

vil

ciudad

66

lavil

ciudad, pueblo

67

lakomin

ayuntamiento

68

sivil

civil

69

sivilizasyon

civilización

70

sivilize

civlizado

71

reklamasyon

reclamación

72

pretann

pretender

73

klas

clase

74

kalite

clase; especie

75

klasifikasyon

clasificación

76

klasifike

clasificar

77

grif

garra

78

ajil

arcilla

79

pwòp, pwòpte

limpio

80

twalèt

asearse; sanitario

81

netwaye

limpiar

82

balize

limpiar (campo)

83

menaj

limpieza

84

pwòp, pwòpte

limpieza, limpio

85

menaj

novio

86

pwòp, pwòpte

limpieza, limpio

87

klè

claro

88

mwilin kan

ingenio

89

kliyan

cliente

90

klima

clima

91

klinik

clínica

92

toupre

cerca, al lado

93

femen

cerrar

94

bare

cercar; cerrar; empalizar

95

rad

ropa

96

nwaj, nyaj

nube

97

payas

payaso

98

kòkòb

torpe

99

grap

racimo

100

klòtch

cloche

101

kòt, lakòt

costa

102

gagè

gallera

103

ravèt

cucaracha

104

chokola

cocoa

105

kakao, kakawo

cacao

106

koko, kokoye

coco

107

kòd

código

108

kafe

café

109

kafetyè

cafetera

110

sèkey

ataúd

111

monnen

moneda

112

kwensidans

coincidencia

113

frèt, frete

frío

114

grip, rim

gripe

115

kolik

cólico

116

kolaborasyon

colaboración

117

kolaboratè

colaborador

118

Kolonbi

Colombia

119

koloni, lakoloni

colonia

120

koulè

color

121

kolon

columna

122

peny

peine

123

konba

combate

124

konbat

combatir

125

konbine

combinar

126

dyaz

combo

127

djaz

combo

128

vini

venir

129

konmedyen

comediante

130

konmedi

comedia

131

lakòmèt

cometa

132

alèz

cómodo

133

komik

cómico

134

konmisyon

comisión; diligencia

135

manda

mandato

136

kòmande

mandar

137

konmandè

jefe

138

kòmandan

comandante

139

komannman

imperativo

140

koumanse

comenzar

141

kòmante

comentar

142

komès, konmès

comercio

143

komisyon

comisión

144

konmèt

cometer

145

angaje

comprometido, comprometerse

146

komite

comité

147

komin

común

148

kominal

comunal

149

kominike

comunicar

150

konminike

comunicar

151

kominikasyon

comunicación

152

kominyon

comunión

153

kominis

comunismo

154

konpany

compañero

155

kanmarad

amigo, compañero

156

konpare

comparar

157

konpasyon

compasión

158

konplèt

completo

159

konplete

completar

160

akonpli

cumplir

161

konplètman, toutafè, nèt

completamente, por completo

162

konplike

complicar

163

mabyal

complicado

164

konplikasyon

complicación

165

konpoze

componer

166

konpozisyon

composición

167

redaksyon

redacción

168

konprann

comprender

169

konpransyon

comprensión

170

bonkonprann

comprensivo

171

angajman

compromiso

172

konpute

computadora

173

chèlbè

comparón, figureador

174

bòzò, bròdè, bwòdè, angran

comparón, engreído

175

konsantrasyon

concentración

176

konsè

concierto

177

lanbí

lambí

178

konklizyon

conclusión

179

beton

concreto

180

kondane

condenar

181

kondanasyon

condenación

182

kondisyon

condición

183

kondisyonèl

condicional

184

kondi

conducir, manejar

185

kondiktè

conductor

186

konferans

conferencia

187

konfese

confesar

188

konfesyon

confesión

189

konfime

confirmar

190

konfimasyon

confirmación

191

konfòme

conformar

192

konfwonte

confrontar

193

konfonn

confundir

194

troub, twoub

confuso, turbio

195

djanmankankan

gran confusión

196

bwouyay

confusión

197

konpliman

felicidades

198

kongregasyon

congregación

199

konjige

conjugar

200

konjigezon

conjugación