Kreyol CSV Open Office3 Flashcards Preview

Kreyol Dictionary > Kreyol CSV Open Office3 > Flashcards

Flashcards in Kreyol CSV Open Office3 Deck (200):
1

jekwa

arrogante

2

flèch

flecha

3

ar

arte

4

atizana

artesanía

5

Latibonit

Artibonito

6

atik

artículo

7

atifisyèl

artificial

8

atis

artista

9

atistik

artístico

10

tankou

tan

11

kòmsi

como si

12

tank

hace tiempo; tan, tanto

13

tankou

tanto

14

sito

tan pronto como

15

lesann, sann

ceniza

16

Lazi

Asia

17

soupriye

pedir un favor

18

bre

asfalto

19

aspirin

aspirina

20

bourik

asno, burro

21

asasen

asesino

22

asasine

asesinar

23

sazine

asesinado; asesinar

24

rasanble

asamblea; juntar, reunir

25

asinasyon

asignación

26

asinasyon

asignación

27

asistan

asistente

28

sosye

asociado

29

asosye

asociado

30

asirans

seguro

31

asire

asegurar

32

bakalout

astuto

33

malen

astuto

34

a

a las (tiempo)

35

alafwa, anmenmtan

a la vez, al mismo tiempo

36

atmosfè

atmósfera

37

atak

ataque

38

atake

atacar

39

tante

intentar

40

swen

atender; cuidado; cuidar

41

asiste

asistir

42

asistans

asistencia

43

asistan

asistente

44

atansyon

atención

45

atire

atraer

46

odyans

audencia

47

ogmante

aumentar

48

out

Agosto

49

matant, tata

tía

50

otè

autor

51

otorite

autoridad

52

otorizasyon

autorización

53

otorize

autorizar

54

vwati

automóvil, carro

55

lotòn

otoño

56

lavalas

avalancha, torrente

57

kòkòto, ava, chich, peng

avaro

58

vanje

vengar

59

aveni

avenida

60

degoutans

asco; aversión; disgusto

61

devire

desviar, virar

62

avyasyon

aviación

63

zaboka

aguacate

64

egzante

evitar

65

evite

evitar

66

bach

toldo

67

rach

hacha

68

bebe

bebé

69

bakaloreya

bachillerato

70

dèyè

atrás

71

do

espalda

72

sang

faja

73

bak

hacia atrás, retroceso

74

mechan

carpetoso, malo

75

move, lanmè

mal, malo

76

maldyòk

mal de ojo

77

malchans

mala suerte

78

fouro, fouwo

funda

79

lekipaj

equipaje

80

Baamas

Bahamas

81

boulanje

panadero

82

balans

balance

83

balanse

mecerse

84

balkon

balcón

85

chòv

calvo

86

boul, balon

balón, bola, pelota

87

bann

balsa

88

banbou

bambú

89

fig

guineo

90

band

banda

91

band

venda

92

bandi

bandido

93

labank

banco

94

ban

banco

95

bankèt

banquete

96

batèm

bautizo

97

batize

bautizar

98

baro, bawo

barrote

99

filfè

alambre de púas

100

kwafè

peluquero

101

pyeatè, atè

descalzo

102

baron, bawon

barón

103

kazèn

cuartel

104

barik

barril

105

savann

yermo

106

bayè

barrera

107

baz

base

108

basin

ponchera

109

panye, kèt

canasta, cesto

110

baskèt

baloncesto

111

benyen

bañarse

112

rouze

bañar; mojar

113

wouze

bañar; mojar

114

batri

batería

115

pil

pila

116

batay

batalla, pelea

117

bayionet

bayoneta

118

fwiti

ser capaz de, poder

119

kab

poder

120

kape

poder

121

tabliye

delantar; tablero

122

kapab

ser capaz

123

rize

actuar con astucia

124

rejwi

alegrarse

125

pe

callarse; poder

126

remèsi

agradecer

127

se

ser

128

laplaj, plaj

playa

129

bèk

pico

130

pwa

frijoles, habichuelas

131

bab, labab

barba

132

bèt

bestia

133

bat

batir, golpear

134

flanke

golpear

135

frape

golpear

136

bèl

bello, lindo, bonito

137

paske

porque

138

akòz, poutèt

a causa de, por causa de

139

koz

a causa de

140

kabann

cama

141

pinèz

chinche

142

abèy, myèl

abeja

143

biè, byè

cerveza

144

bètrav

remolacha

145

anvan, avan

antes

146

devan

ante

147

davans

antelación, antemano; por adelantado

148

mandyan

mendigo

149

kòmanse

comenzar

150

konmanse

comenzar

151

tanmen

comenzar

152

kòmansman, konmansman, prensip

comienzo, principio

153

dèyè

detrás

154

annayè

detrás

155

ranch

detrás; nalga

156

Bèljik

Bélgica

157

kwayans

creencia

158

kwè

creer

159

kwayan

creyente

160

klòch

campana

161

sonèt

campanita

162

klòche

campanario

163

pans, vant

vientre

164

lonbrit

ombligo

165

apartni

pertenecer

166

cheri

querido

167

sentiron, sentiwon, sang

cinturón, correa

168

koube

curvar, doblar

169

benediksyon

bendición

170

benefis, pwofi

beneficio, provecho

171

benefisye

beneficiar

172

pwofite

aprovechar

173

enpi

además

174

paryaj, fari

apuesta

175

mize

apostar

176

parye

apostar

177

miz

apostar; poner

178

miyò, mye

mejor

179

pami

entre

180

antre

entre

181

brevaj

bebidas

182

toudi

aturdir; mareado

183

Labib

Biblia

184

bikabonat

bicarbonato

185

bekàn, bisiklèt

bicicleta

186

grònèg, gwònèg

grande, importante, poderoso

187

aloufa

comilón

188

gro, gwo

grande, grueso

189

fakti, kont

factura, cuenta

190

biyè

billete

191

biya

billar

192

banbòch

parranda

193

zwazo

ave, pájaro

194

nesans

nacimiento

195

batistè

acta de nacimiento

196

evèk

obispo

197

mòde

morder, picar

198

amè

amargo

199

anmè

amargo

200

nwa

negro