Kreyol CSV 6 Flashcards Preview

Kreyol Dictionary > Kreyol CSV 6 > Flashcards

Flashcards in Kreyol CSV 6 Deck (200):
1

conjunción

konjonksyon

2

conciencia

konsyans

3

consciente

eklere, fèm

4

consagración

konsekrasyon

5

consentimiento

konsantman

6

consentir

konsanti

7

consecuente

konsekan

8

conservación

konsèvasyon

9

conservar

konsève

10

considerar

konsidere

11

consideración

konsiderasyon

12

consuelo

konsolasyon

13

consolar

konsole

14

consonante

konson

15

conspiración

konspirasyon

16

constitución

konstitisyon

17

construir

konstwi

18

consultar

konsilte

19

consulta

konsiltasyon

20

contacto

kontak

21

contaminar

kontamine

22

conforme

konfòm

23

concurso

konkou

24

continente

kontinan

25

continuar

kontinye

26

contorno

vironnen, viwonnen

27

contrabando

kontrebann

28

contrato

kontra

29

contratar

kontrakte

30

contracción

kontraksyon

31

contradecir

kontredi

32

contrario

kontrè

33

contrario

lekontrè

34

al contrario

okontrè, toutokontrè

35

contribución

kontribisyon

36

control

kontwòl

37

controlar

kontwole

38

conversación

kòvèsasyon

39

convertir

kowvèti

40

cocinera

kizinyè

41

cocinera

kwizinyè

42

galletica

bonbon

43

cooperar

kopere

44

cooperación

koperasyon

45

cooperativo

koperativ

46

cobre

kwiv

47

copy

kopi

48

copiar

kopye

49

cuerda

kòd

50

maíz

mayi

51

esquina

kwen

52

correcto

kòrèk

53

corrección

koreksyon

54

corresponder

koresponn

55

pasillo

koridò

56

corromper

kowonpi

57

costar; escuchar

koute

58

Costa Rica

Kostarika

59

traje, vestido

kòstim

60

algodón

koton

61

tos

latous, tous

62

toser

touse

63

concilio

konsil

64

consejo

konsèy

65

contar

konte

66

país

peyi

67

campo

lakanpany

68

coraje

kouray, tòl

69

carrera

kous

70

talla

tay

71

cortés

galan

72

prima

kouzen

73

primo

kouzin

74

encubridor

sitirè

75

encubrir

sitire

76

cubrir de

kalonnen

77

cobijar, cubrir

kouvri

78

cubierta, forro, tapa

kouvèti

79

vaca

vach

80

jaiba

krab

81

galleticas

biswi

82

cuna

bèso

83

cráneo

kòkòwòs, kran, zotèt

84

arrancar; derrocar; quitar tocones

dechouke

85

locura

foli, loke

86

crema

krèm

87

crear

kreye

88

creativo

kreati

89

crédito

kredi

90

creól

kreyòl

91

grieta, rotura

fant

92

crimen

krim

93

criminal

kriminèl

94

cojo

bwate

95

crisis

kriz

96

críitco

kritik

97

crítica

kritik

98

criticar

kritike

99

cosecha

rekòl, rekòt

100

cruz

kwa, lakwa

101

atravesar

janbe

102

cruzar

kwaze

103

atravesar

travèse

104

agacharse

kwoupi

105

crucifijo

krisifi

106

crucificar

krisifye

107

cruel

kryèl

108

aplastado

aplati

109

muleta

bekin

110

llorar

kriye

111

cristal

kristal, vè

112

Cuba

Kiba

113

cucú

koukou

114

culpable

koupab

115

cultivar

kiltive

116

cultura

kilti, lakilti, elevasyon

117

astucia

riz

118

astuto, avivato

koken

119

curación

gerizon

120

curar

geri

121

curioso

kiryèz

122

corriente

kouran

123

maldición

madichon, malediksyon, vamalore

124

maldecir

madichonen

125

cortina

rido

126

curva

koub

127

costumbre

abitid, abitit, koutim, lakoutim

128

aduana

ladwann, adwan

129

recortar

rongnin

130

recortar

wongnin

131

cortar en pedazos

tronse

132

cortar en pedazos

twonse

133

cortar

koupe

134

cortar; triturar

dekoupe

135

cuco

baka

136

cíclico

ansiklik

137

ciclón

siklonn

138

quiste

kis

139

papi

papi

140

puñal

ponya

141

cotidiano

kotidyen

142

jornal

djòb

143

avería, daño

pàn, pann, domaje

144

defectuoso

domaje

145

dañar, perjudicar

nui

146

dañar, perjudicar

nwi

147

dañarse, estropear

gate

148

baile, danza

bal, dans, djaz

149

danzar

danse

150

caspa

kap

151

peligro

danje

152

peligroso

danjere

153

moreno

bren

154

oscuro

fonse

155

querido

cheri

156

fecha

dat

157

cita

randevou

158

nuera

bèlfi

159

al alba, madrugada

tiyanjou

160

alba, amanecer

bajou

161

día, jornada

jou, joune, jounen, lajounen

162

jornalero

jounalye

163

muerto

164

querido

monchè, cheri

165

querida

mètrès

166

muerte

lamò, lanmò, mò

167

debate

debat

168

debe

lifèt

169

debe

dwe

170

deuda

dèt

171

estreno

zetrèn

172

engaño

foub

173

diciembre

desanm

174

decepción

desèpsyon

175

decidir

deside

176

decisión

desizyon

177

declaración

deklarasyon

178

declarar

deklare

179

adorno

dekore

180

decreto

dekrè

181

dedicar

dedike

182

dedicar

dedye

183

dedicado

devwe

184

hondo, profundo

fon

185

difamar

afiche

186

defender

defann

187

defensa, protección

defans

188

deforme

difòm

189

difunto

defen

190

degradar

degrade

191

delegado

delege

192

delicado

delika

193

exigencia

egzijans

194

reclamación

reklamasyon

195

exigir, pedir

mande

196

exigente

egzijan

197

democracia

demokrasi

198

democrático

demokratik

199

demostrativo

demonstratif

200

denunciar

denonse