Kupu Hou - Pepa Tuarima Flashcards Preview

Te Reo Māori > Kupu Hou - Pepa Tuarima > Flashcards

Flashcards in Kupu Hou - Pepa Tuarima Deck (149):
1

Mōrearea

To be dangerous, apprehensive

2

Amuamu

To grumble, complain
E.g. He rite tonu tana amuamu ki ahau mō te kore noa iho

3

Takawaenga

Intermediate

4

Wani

To comb

5

Kēkē

Armpit

6

Kekē

To creak
E.g. He mea whakatika te kuaha kekē e te kāmura

7

Here
-a, ngia

to tie, tie up, fasten with cords, bind

8

Tau

be neat, smart, attractive, handsome, suitable, beautiful, cute
E.g. Kua tau te hanga! (What a body!)

9

Whakaaetia

Authorised, approved
E.g. He aha koe i whakaaetia ai kia...?

10

Kōtihitihi

Summit

11

Whakapuke

To rise, begin to rise (of feelings)

12

Tapa
-ina, ngia, a, ia

To call, name, recite
E.g. I tapaina rā ko...

13


-ngia, ia

Dump, beat, throw down, strike, printed
E.g. Ngā kupu e tāngia ana ki ōna whārangi

14

Ākengokengo

Āpōpō

15

Tira

Rōpū

16

Pōhēhē

Kaumingomingo

17

Taurekareka

To be enslaved, slave, pononga

18

Pononga

Servant, slave, captive

19

Opu

To set
E.g. Ka opu te komaru

20

Ōhāki

Will, dying speech, parting wish, last words, deathbed speech - final instructions before death

21

Tūāhu

Sacred place, alter

22

Tahuri

Set to work

23

Tohutohu

To instruct

24

Mataku

be afraid, frightened, intimidated, fearful, alarmed

25

Mea
meinga, meingatia

to say, speak, do, deal with, think, intend, make, use

26

Tanuku
-Tia

To crumble down, collapse

27

Mānia

Flat plain, land

28

Āhei

To be able to, (rite tonu ki te 'taea')
E.g. Ka taea e koe te kite tērā wakarererangi? = Ka āhei koe ki te kite i tērā wakarererangi?

29

Kōhao

Hole (of a needle)

30

Kāhui

swarm, flock, cluster, herd, company, iwi

31

Orotā

Be exterminated, extinct

32

Whānako
-Tia, hia

To cheat, steal, rob

33

warowaihā

Carbohydrate

34

Manahau

be cheerful, elated, exultant, triumphant, delighted, ecstatic, euphoric, excited, exhilarated, gleeful, joyful, jubilant, overjoyed, happy, stoked

35

Kupenga kaharoa

Drag net fishing

36

maru

be covered, shaded, sheltered
e.g. Ko te tūmanako kei te noho mai koutou i te maru manaaki o tō tātou kaihanga i ngā wā katoa.

37

āwangawanga

be uneasy in mind, disturbed, worried, anxious, distressed, concerned

38

kaharoa

drift net

39

haohao
-a

to catch in a net, grasp greedily

40

oratā

extinct

41

rūnanga

council, tribal council, assembly, board, boardroom, iwi authority

42

tauranga

resting place, anchorage, fishing ground, place to land, mooring, landing pad, terminal

43

Whakawai
-a, tia

to divert, amuse, tempt, beguile, persuade, seduce

44

Tūtei
-a, hia, tia

to keep watch, spy, scout out, keep under surveillance, watch.
E.g. Hei tūtei kōhatu (as a stone statue)

45

Tekoteko

Craved figure

46

Tīkaro
-hia, ngia, tia

to pick out (of a hole), scoop out, tear out, pick holes (in anything), gouge

47

Pura

Be blind, sightless

48

Umere
-tia

to shout, applaud, cheer, make raucous applause

49

Tīwaha
-hia, tia

to shout out, call, yell, bawl, bellow at

50

Kānapanapa

To be glistening, to glisten

51

Hikohiko

To glisten, flash

52

Uira

Lightning

53

Kukume
-kūmea

To drag, haul, pull

54

Aro
-hia, ngia, tia

to face, turn towards, take heed, take notice of, pay attention to, consider
E.g. Kaua e aro atu

55

Ārai
-a, hia, tia

to obstruct, hinder, screen, block out, shield, prevent, forbid, prohibit, insulate

56

Whai wāhi

To participate, take part, have a part
E.g. Kia kore ai ia e whai wāhi ki a tātou

57

Ueue
-a

To shake
E.g. Ueuetanga = earthquake

58


-hia, ia

to shake, quiver, scatter, sow
E.g. Rū whenua = earthquake

59

Pūtaiao

Science

60

Eke
-a, ngia, tia

To achieve, manage to reach, attain

61

Taha

To pass by
E.g. Koia nei te tino rū whenua i pā mai ki te ao i te whā tekau tau kua taha atu

62

Āiotanga

Peacefulness, calm

63

Timu

To ebb, low tide
E.g. Ka tino timu te tai

64

Horomi
-a

To swallow, devour, gulp

65

Papaki
-tia

to slap, spank, pat, clap, strike together, make a clapping noise, blow gently upon
E.g. Nāwai rā, ka papaki ngā wai ki tātahi.

66

Karo
-a, hia

to parry, avoid, dodge, duck, evade, elude, save.
E.g. Kua tōmuri kē te karo i tōna riri

67

kāhaki
-na, tia

to carry off by force, hijack, remove, abduct, kidnap
E.g. Ngā taonga i kahakina rawatia e te wai

68

Taipū

To be heaped up

69

Tiketike

be high, lofty, important, enhanced

70

Waipuke
-Tia, hia

To flood

71

Pōhutuhutu
-tia

To splash about
E.g. Kitea ai te mahi a te tangata e pōhutuhutu haere ana i te wai

72

Kato
-hia

to pluck, break off, pick
E.g. Ko rātou te hunga i katohia ake e te ringa kaha o Aitūa

73

Aituā

to have a mishap, have a disaster, have an accident
trouble, tragedy, calamity, disaster, catastrophe, accident, fatality, misfortune, injustice, death

74

Whakaora
-tia, hia, ngia

to save, rescue, resuscitate, revive, restore to health, cure, heal, remedy

75

Aha noa, aha noa

All types, whatever else, etc
E.g. Ngā waka, ngā taonga aha noa, aha noa

76

Parekura

Battle, slaughter, massacre

77

Parapara

remains, scraps, leftovers

78

Tahi
-a

To clear away, set aside

79

Tūpono
-hia, tia

to come upon accidentally, happen, come about, chance upon

80

Potapota

Tino pakaru rawa atu
E.g. Te mate i te whenua e taipū ana, arā, ngā whare potapota

81

Hiwi

Ridge of hill

82

Keri
-a

To dig up

83

Turaki
-a

to throw down, pull down, tear down, collapse, push down, overthrow, subdue, demolish, oppose

84

Mānu

Be floating, afloat

85

Rure
-a

To toss about, scatter, shake

86

Ia

Current, flow

87

Memeha

Be weak, dissipate, dissolve, limp
E.g. Memeha haere ana te wai

88

Toromi

To drown

89

Whakahau
-a, hia, ngia, ria, tia

To command, order, urge, direct
To shelter, protect

90

Ngahoa

To shout, haruru, haparangi

91

Kāpō

Be blind

92

Hakune

Tūpato, be careful, deliberate, methodical

93


-ia

To screen, protect, ārai
E.g. Ki konā noa rī ai i ō rātou kamo

94

Kamo

Eye, to wink

95

Hāparangi

Hāmama, to shout, open the mouth

96

Māngai

Waha, mouth

97

Whaitiri

Whatitiri, thunder

98

Pupuhi

To blow

99

Āwhā

Storm, torrential rain
E.g. Ka ua te āwhā

100

Tīhae
-a, tia

To tear off, rip

101

Tumeke

Be surprised, frightened, shocked, startled

102

Matikuku

Claw, talon, nail

103

Mataika

First victim of battle
E.g. Kua whiwhi ia i tētehi mataika māna

104

Whakatoi
-a, hia, ngia, tia

Tease, mock, give cheek

105

Anō
(Titiro mai ki aku kamo anō ko te moana)

Pērā, as if, like, as though

106

Whakataruna
-tia

To pretend, mime, act, copy

107

Whakamihi

Whakamoemiti, give thanks

108

Ngingio

To laugh, katakata

109

Uruhau

Be happy, contented, pleased, glad

110

Kotikara

Finger nail, toe nail, finger, toe

111

Kāwekawka

Roroa, long
E.g. I ōna matikuku kāwekaweka

112

Whakamātau
-hia, ria, tia

attempt, try, experiment, cause to know, teach, tempt
To test

113

aitu

taniwha, tipua, tupua

114

uruhau

harikoa, be happy, contented, pleased, glad

115

hāparangi
-tia

hāmama, to shout, bawl, yell, bellow

116

whakamihi

whakamoemiti

117

whakawehi

whakamataku

118

kīrehe

kararehe, animal

119

tūtohu
-a, ngia, tia

to point out, indicate, recommend, prescribe, confirm, acknowledge, suggest

120

kaiponu
-hia, tia

selfish, to keep to oneself, withhold (especially of things which should be shared, including knowledge), refuse to let go

121

hāunga

besides, except, not including, apart from
e.g. hāunga rā (apart form that)
e.g. hāunga a Hone (apart from John)

122

tatau

to count, calculate, add up, enumerate
figure, number, count, tally, total

123

urutā / mate urutā

epidemic, plague, pandemic, deadly disease
e.g. he mate urutā e karangatia ana ko te SARS

124

ahu

to heap up
to tend, foster, nurture, fashion
to move in a certain direction, point in a certain direction, face towards, extend, stretch from
originate

125

hora
-hia, ia, ina

to spread out, display, make public, scatter, lie scattered about, go, flee, escape

126

tōpito

end, extremity

127

pānga

affected, associated with, related to
e.g. ko ngā tūmomo āhua o te mate nei i te pānga mai ki te tangata

128

pūkahukahu

lungs

129

maremare
-tia

to cough
cough, phlegm

130

wharo

to clear the throat
phlegm

131

tūroro

be sick, ill, unwell
sick person, patient
e.g. anini ai te mahunga o te tūroro

132

putanga

emergence, appearance, entrance, opening, escape
symptom

133

rewharewha

flu

134

kirikā

fever

135

matihe

to sneeze

136

aukati
-ngia, hia, a

blocked, prevented from passing, discriminate against, to damn a stream
e.g. ka aukatingia tana whakawhiti waka rererangi

137

wai marino

still/calm waters

138

aronui

to be agreeable, take notice of, to focus on

139

atarau

moonlit
moonlight, moon

140

pare
-a

to turn aside, ward off, divert, fend, go to one side, avoid, protect

141

ruku
-a, hia

to dive, diving, dive for

142

whakatotohu

cause to sink, submerge

143

ripi
-a, tia

to cut, gash, skim along the surface
e.g. ka ripia te kupenga ki ōna niho kia kore ai te tangata e toromi

144

pāhukahuka

be frothy

145

mākutu

curse, to inflict physical and psychological harm and even death through spiritual powers, bewitch, cast spells
e.g. patu hoki i te tangata mā te mātaku

146

mataku

be afraid, frightened, intimidated, fearful, alarmed

147

pūtake

to originate, cause, reason, source

148

whakarere
-whakarērea

to leave behind, forsake, desert, bequeath, reject, cast away, abandon, quit
e.g. kua whakarērea ia e ōna hoa

149

whakangā

to take breath, inhale, catch breath, rest, refresh, relax