Kupu Hou - Pepa Tuawhā Flashcards Preview

Te Reo Māori > Kupu Hou - Pepa Tuawhā > Flashcards

Flashcards in Kupu Hou - Pepa Tuawhā Deck (162):
1

ahunga

movement

2

tawhito

ancient

3

ōkawa

formal

4

ōpaki

informal

5

whakatakotoranga

placement, structure, grammatical structure

6

pirau

ngoikore
e.g. ka pirau haere nei me ngā tangata katoa hoki

7

tono

to request, send, ask for, apply for, order, demand, bid, command

8

whakarāpopoto
-tia, a, hia, ngia

to summarise, summary

9

mahara

recollection, thought, memory
e.g. e tawhiti atu i aku mahara

10

pumau

fixed, constant, permanent

11

ruarua

few
e.g. ēnei kupu ruarua

12

kaingākau
-tia

to treasure, to prize greatly, value, treasure, fond of, take pleasure in

13

mokemoke

be lonely

14

piri

keep close, cling, to stick
e.g. kia piri anō tāua

15

whatumanawa

seat of emotions, heart, mind
e.g. kei roto koe i taku whatumanawa e whakamahana ana i a au.

16

hipa

be passed, pass by, past
e.g. i ngā rā kua hipa atu nei

17

whakapāha

apology, regret

18

tumuaki

head, leader, president, principle, chief executive

19

whakahoahoa

make friends, be friendly, pair up

20

koronga

purpose, intention, aspiration

21

kīanga

expression, phrase, act of speaking

22

wawe

be early, quickly, too soon, prematurely, immediately
e.g. me tuku wawe mai tō tono

23

akiaki
- hia, na, ngia, tia

to urge, encourage, incite, urge on, exhort

24

whakahau
-a, hia, ngia, ria, tia

to command, order, urge, direct

25

kōwhiri
-a, ngia, tia

select, pick, elect

26

matakuikui

be joyful, full of spirit, pleased

27

ui makihoi

rhetorical question

28

kōwae

paragraph

29

rautaki

strategy

30

tūranga

position

31

wātea

be free, unoccupied, open, vacant, blank, available, clear,
e.g. He tūranga e wātea ana?

32

whiti

paragraph, section

33

tūtohu

recommend

34

kamupene

company, firm

35

kawenga

responsibitlities, load, luggage

36

āheitanga

ability
e.g. whakamōhiotia atu i tō āheitanga ki te haere ki te tari

37

whakapā
-kia, ngia

contact

38

hīkaka

eager, keen

39

horo
-a, tia, mia

to slip, fall, crumble down (landslide)
to swallow
to flee, run, escape

40

letter (alphabet)

41

paunga

completion, consumption

42

pā tūwatawata

fort

43

puru

put in, thrust in, block, cram in

44

pukei

to lie, lie in a heap

45

ruaki
-na, tia

to vomit

46

whakatete

annoy, quarrel, oppose

47

hōtaka

programme

48

ngahau

enjoyable, fun

49

karahipi

scholarship

50

reta uwhi

cover letter

51

toha

spread around, distribute

52

māmā

easy

53

kiko

content, body, substance, subject matter

54

whakaurua

apply, enrol

55

whakaraupapatanga

sequence, put in order, list, arrange, organisation

56

whakatakoto

layout, structure, grammar

57

kārawarawa

punctuation

58

tātaki kupu

spelling

59

piko

comma

60

pou whirinaki

reliable

61

pūkenga

skill, expertise

62

Uwhi

to cover

63

Whakamahia

to set to work, cause to work, operate, put to work, employ, use

64

Whakaingoatia

to name

65

Aro

interested in, pay attention to, comprehend

66

Mata

be raw, uncooked, not fully developed, immature, unripe, green, fresh
E.g. I kainga matangia ngākāreti

67

Pito pito kōrero

Ētehi whakaaro

68

Taukapo

To twinkle

69

Whakamahere
-tia

To plan

70

hōhā

boring, tiresome, wearisome, nuisance

71

takeo

be tedious, boring, wearisome

72

haurangi

drunk, intoxicated, mad

73

ānini

be dizzy, giddy, aching (of the head only)
e.g. ānini māunga = have a headache, hangover

74

rangirua

be in doubt, uncertain, confused, ambiguous, sceptical

75

kaikā / kaikaha

be eager, impatient

76

hihiri

eagerly desire for, longing, long for

77

hīkaka

eager, overeager, keen, brisk

78

mīharo
-tia

to wonder at, admire

79

wawata
-hia, ngia, tia

to desire earnestly, long for, daydream, aspire

80

pohewa
-tia

to imagine, fancy, fantasize, dream up

81

harawene / pūhaehae

jealous, envious

82

matakerekere

dumbfounded, be numb, speechless

83

pukuriri

be angry, cross, furious, fuming, infuriated

84

whakatakariri
-ngia

to rouse indignation, be angry

85

pōuri

be sad, dark, sorry, remorseful, to regret

86

whakamomori
-tia

to pine for, mope, fret, grieve for

87

mānukanuka

be apprehensive, puzzled, anxious

88

ohorere

be sudden, startled, shocked

89

hamumu

to speak, say, utter

90

whoatu
-hia, ngia, ria

hoatu, to give away, move away.
you go ahead, go on
e.g. Whoatu kōrua

91

tāhei

necklace

92

whākī
-a, na

to reveal, disclose, confess, dob in, tell on, inform on, admit

93

kēhua

ghost - spirits that linger on earth after death and haunt the living

94

tīwaha
-hia, tia

To shout out, call, yell, bawl, bellow at

95

tuki
-a

to attack, knock down, tackle, butt, beat, pound, to ram, bump, crash into

96

kangangaro

mīharo, kua ngaro katoa te wairua, he kaha rawa te koa

97

kīrehu

pērā i ngā kīwaha, engari kāore te kaiwhakaronogo i te marama ēnei momo rerenga

98

pāpaku

shallow

99

haupapa

flat, papatahi

100

ururua

scrubby, overgrown

101

pūtaratara

thorny

102

ngawī / ngawē

squeal, howl

103

toro
-a, hia, na, ngia

to stretch forth, stretch out, extend
e.g. e toro atu ana ngā rākau ki a Ranginui.

104

pāmamao

be distant, remote
e.g. he maunga kei pāmamao

105

turituri

be noisy
be quiet, hush!

106

hotuhotu

to sob

107

tāriana

stallion, boar, ram, male animal (four-legged)

108

whākana

pūkana, to stare wildly, grimace

109

hōhīpī

high-pitched, tei tei, momo ngawī

110

parahutihuti

tere, to hurtle along, be at top speed, flat out, flat stick, fast

111

tumeke

ohorere, be surprised, shocked, take fright, frightened, startled

112

pōnānā

whāhai, be hurried, flustered, anxious, too eager, hasty

113

taiao

world, Earth, natural world, environment, nature, country

114

tohetohe / taupatupatu

to argue, persist, contend with, press for, persevere, refuse, object, debate

115

tio

freezing, be frozen, piercing (of the cold)

116

pātītī

grass

117

pahupahu (-tia) / auau (-tia) / ao

to bark

118

ngengere

to growl, make a low whining noise

119

whiowhio
-tia

to whistle

120

korowhiti

to whistle

121

hītako

to yawn

122

hītakotako

to yawn frequently

123

tīoriori

be loud, resounding, songbird

124

korihi

to sing (of birds)

125

hītawe

to make a high-pitched sound

126

hītawetawe

to regularly make a high-pitched sound

127

haruru

to roar, make a continuous noise, rumble - any dull, heavy sound

128

hāmama

to shout, open the mouth

129

hihī

to make a hissing noise, hiss, sizzle

130

koropupū

to bubble up, boil

131

māturuturu
-hia

to trickle, drip

132

pahū

to burst, explode, pop

133

hoihoi

be noisy, deafening
"Be quiet! Hush!"

134

hōtoke

winter, be cold

135

kōhua

boiling pot

136

takoha
-tia

to gift, donate

137

pouako

teacher

138

hiki
hīkina, ngia, tia

to lift up, raise, carry in the arms, nurse (a baby), remove

139

maitai

iron, steel, cutlery, metal

140

whakangau
-a

to bite, hunt (with dogs)

141

Onepū

Sandy

142

Whiwhi

be possessed of, have, acquire, possess, win (a prize, etc.), obtain, get, receive - used as an ordinary verb but not passively.

143

Whakanui

To celebrate, to enlarge, to commemorate

144

Ākau

Shore, Coast, rocky coast

145

Ana

Cave

146

Kōawaawa / awaawa

Valley, gully, gorge

147

Manga / haemanga

Branch (of a a river), creek, streamlet

148

Koraha

Barren land, desert, wilderness, open country

149

Kūrae

Peninsula, headland

150

Pari

Cliff, precipice

151

Mānia

To be open plain, levelled, plain, plateau

152

Moutere / motu

Island

153

One

Sand, beach

154

Pārae

Level or undulating open country

155

Whanga

Bay, cove, estuary

156

Pūaha / pūwaha

River mouth, opening, estuary

157

Raorao / pukepuke

Hilly, undulating

158

Tihi / taumata / tautara

Peak, summit

159

Wairepo / repo

Swamp, bog, marsh

160

Tāheke

Waterfall, rapid

161

Tāhuna

Sandbank, sandy shore

162

Tārua

Saddle (in a ridge)