Kupuhāngū Flashcards Preview

Te Reo Māori > Kupuhāngū > Flashcards

Flashcards in Kupuhāngū Deck (61):
1

Kōrero

-tia
Kōrerotia

2

Hopu

-kia, a, ngia, kina
Hopua

3

Inu

-mia
Eg. I inumia te miraka e te pēpi

4

Kai

-ngā, ngia
Eg. Kua kaingia āku hanuwiti e Rewi

5

Tunu

-a
Tunua

6

Waiata

-tia, hia
Waiatatia

7

Pānui

-tia
Pānuitia

8

Hari

-a
Haria

9

Tiki

-a (with ī)
Tīkina

10

Whai

-a (with ā)
Eg. Kua whāia e ia ōna moemoeā

11

Tīni

-hia
Tīnihia

12

Whakatika

-hia, ia, ngia
Whakatikahia

13

Whakapaipai

-tia, hia
Whakapaipaitia

14

Horoi

-a
Horoia

15

Tuhi

-a
Tuhia

16

Rongo

Rāngona, rongona

17

Tuku

-na
Tukuna

18

Kite

-a
Eg. I kitea ngā tūruhi e te kōtiro

19

Whakamahi

-a
Whakamahia

20

Tāpiri

-hia
Tāpirihia

21

Pātai

-tia, hia
Pātaitia

22

Whakahaere

-tia, hia, a, ngia
Eg. I whakahaeretia tā mātou parakatihi e ia inapō

23

Whāngai

-hia
Whāngaihia

24

Āpiti

-hia
Āpitihia

25

Tīkapo

-hia
Tīkapohia

26

Whakatika

-hia, ia, ina, ngia, tia
Eg. I whakatikahia e Mereana tō moenga i te ata nei

27

Titiro

Tirohia

28

Āwhina

-tia
Āwhinatia

29

Whakaoti

-hia
Whakaotihia

30

Riri

Rīria

31

Noho

Nōhia

32

Whakapau

-a, ngia, ria, tia
Whakapautia

33

Meke

-a
Mekea

34

Inoi

-a, tia
Inoitia

35

Whakarauika

-tia
Whakaruikatia

36

Pakanga

-tia
Pakangatia

37

Hanga

-a, ia
Eg. I hangaia te wharekai e ngā tangata whenua

38

Kohi

-a
Eg. I kohia ngā putiputi e tō Huitau māmā

39

Whakautu

-a, ngia
Eg. Ka whakautua ō pakirehua e te kaiako

40

Whāngai

-a, hia, tia
Eg. I te whāngaihia ngā kau e ngā tamariki

41

Whakarite

-a, hia, ngia
Eg. Ka whakaritea te hui e taku taokete

42

Tito

-a, hia, ngia
Titohia

43

Motu

-hia, kia
Motuhia

44

Whakatutuki

-a, ngia, tia
Whakatutukia

45

Wānanga

-hia, tia
Wānangahia

46

Peke

-a, hia
Pekea

47

Kōhimuhimu

-tia
Kōhimuhimutia

48

Whakatakoto

-hia, ngia, ria, tia
Whakatakotohia

49

Tapahi

-a
Tapahia

50

Akiaki

-hia, na, ngia, tia
Akiakina

51

Whawhai

-tia
Whawhaitia

52

Rere

-a
Rerea

53

Ture

-tia, a, ngia
Turea

54

Patipati

-a, hia, tia
Patipatitia

55

Whakapōrearea

-ngia, tia
Whakapōreareatia

56

-a, ia, tia
Hīa

57

Tautohe

-a, tia
Tautohetia

58

Whakawhitiwhiti

-a, hia, ngia
Whakawhitiwhitia

59

Kauhoe

-a, tia
Kauhoetia

60

Kimi

-hia
Kimihia

61

Peka

-ina
Pekaina