Legal Words - Unit 3 Flashcards Preview

Legal English > Legal Words - Unit 3 > Flashcards

Flashcards in Legal Words - Unit 3 Deck (66):
1

entail

involve

2

marketability

конкурентоспроможність

3

be subject to

піддаватися

4

special resolution

спец рішення

5

feature

особливість

6

entitlement

right

7

be termed

be named; йменуватися

8

waive

give up, refuse

9

recover

regain; відновити

10

typify

be an example of, наглядно демонструвати

11

share capital

акціонерний капітал

12

loan capital

позичений капітал

13

authorised share capital (authorised shares; nominal capital)

статутний акціонерний капітал

14

issued share capital

випущений акціонерний капітал

15

ordinary shares (common shares)

звичайні акції

16

preference shares (preferred shares)

привілейовані акції

17

subscriber

підписчик

18

share subdivision (stock split)

дроблення акцій

19

share consolidation (reverse stock split)

консолідація акцій

20

pre-emption rights (preemptive rights)

переважні права

21

rights issue

розміщення нових акцій

22

debentures

довгострокові боргові зобовязання

23

fixed charge (security interest in specific assets)

постійне забезпечення, тверда застава

24

floating charge

плаваючі обтяження, ліквідна застава, застава п-ва в цілому

25

stock in trade

наявність цінних паперів

26

bear a risk

нести ризик

27

equity funding

фінансування шляхом випуску акцій

28

quoted company

компанія, акції якої зареєстровані та котируються на фондовій біржі

29

apply to = applicable for

застосовуватися до, поширюватися на, мати силу для

30

risk diversification

різноманітність ризиків

31

interfere

втручатися

32

proxy vote

голосування за довіреністю

33

hold off

стримувати

34

free rider

той, хто отримує щось безкоштовно

35

accrue

accumulate; набігати, накопичувати

36

dichotomy

роздвоєність

37

tier

level, rank

38

voice

право голосу

39

accountability

підзвітність

40

reliance

опора, довіра, підстава для прийняття рішень

41

oversee

supervise

42

internalise

робити внутрішнім

43

take up rights = exercise/exert  rights/powers/authority

use rights; використовувати права

44

shares = stock

equities; акції

45

securities

issues; цінні папери

46

scrutiny

ретельна перевірка

47

restrain = restrict

обмежувати

48

spokesman/woman

речник, спікер

49

draw up

formulate, складати

50

standpoint = viewpoint

точка зору

51

partial

субєктивний

52

impartial

обєктвний

53

inherently

притаманно, по природі, вроджено

54

imply

mean

55

consideration

винагорода, оплата, матеріальна основа договору

56

aggregate

сукупний

57

semi-annualy

раз на півроку

58

cumulate = accumulate = accrue = store up

накопичувати

59

drawing account

поточний особистий рахунок

60

circular

інформаційний лист a printed letter, notice or advertisement that is sent to a large number of people at the same time
The company will dispatch a circular to its shareholders giving details of the takeover.

61

merits

advantages

62

penetrate

проникати

63

treasury shares

власні акції на балансі

64

surplus

надлишок

65

relinquish = cede = waive

здаватися, віддавати, уступати, відмовитися

66

refrain from

утримуватися від