Legal Words - Unit 7 Flashcards Preview

Legal English > Legal Words - Unit 7 > Flashcards

Flashcards in Legal Words - Unit 7 Deck (21):
1

third-party beneficiary contract

договір на користь 3 особи

2

privity of contract

недопустимість втручання 3 особи в договір

3

confer (rights) on sm

надавати права; закріплювати права за

4

impose duties

накладати зобов'язання

5

as such

і таким чином, у звязку з цим, в силу цього

6

provide for rights

забезпечувати права

7

at a later date

пізніше

8

render permormance

виконувати роботу

9

(duties, rights) are vested in

закріплені за, покладені на

10

intended beneficiary

прямо вказаний вигодонабувач

11

incidental beneficiary

нема прямо вираженого вигодонабувача

12

obligor

особа, що бере на себе обовязок

13

obligee

особа по відношенню до якої має виконатися зобовязання

14

assignor

особа, що передає права

15

assignee

правонабувач

16

delegator

особа, що делегує обовязки, делегуючий

17

delegate = delegatee (Am)

особа, що отримала делеговані обовязки; делегований

18

discharge duties

виконувати обовязки

19

infer

conclude

20

a means

засы

21

repudiatory breach

нарушение договора, дающее основание для его одностороннего прекращения