Unit 5 Flashcards Preview

Legal English > Unit 5 > Flashcards

Flashcards in Unit 5 Deck (50):
1

induce

стимулювати, провокувати; persuade, cause

2

inducement

motive

3

duress

примус; blackmail, threats, force

4

convict

злочинець

5

ex-con

former convict

6

inclusion

включення (в склад)

7

omission

упущення, бездія

8

Possess

володіти; have, own

9

Equation

рівняння

10

Essential terms

Істотні умови

11

indefinite

безкінечний

12

manifest

показувати, проявляти

13

sufficient

enough

14

exceptions

винятки

15

illegality

нелегальність, незаконність

16

enemy alien

ворожий іноземець

17

carry out

perform

18

clause

стаття, умова, клаузула (договору)

19

consolidate

unite

20

unavoidable

inevvitable; неминучий

21

occurrence

виникнення, поява

22

set out

stipulate, set forth, lay out; вмкладати, стверджувати

23

ancillary

auxillary, supplemental, additional; супутній, додатковий, допоміжний

24

Severability clause

положення про дійсність договору в разі скасування/недійсності однієї з його статей; положення про роздільність

25

impel

induce, instigate, incentivize, prompt

26

impelling

стимулюючий

27

reffer

cite, allude, quote

28

predetermined

вирішений наперед

29

exceed = suprass = transcend

перевищити, переступити межу дозволеного

30

within the sole judgement of

виключно на власний розгляд

31

impaired

partially incapacitated, обмежено дієздатний

32

remaining

те, що залишилось

33

default

невиплата платіжних зобовязань

34

denial

заперечення

35

insurrections

повстання, бунт

36

affect sth

impact, influence sth

37

consent

agreement

38

abstain from

утримуватися від

39

Schedule

додаток, анекс, додаткова умова/договір

40

Exhibit to a contact/agreement

додаток (до документу, контракту)

41

supersede

заміняти, витісняти

42

deem

вважати, сприймати

43

liability for damages

відповідальність за збитки

44

express contract

виразно виражена угода

45

implied contract

квазідоговір; конклюдентний договір

46

acceleration

скорочення строку платежу

47

assignment

передача права

48

liquidated damages

штрафна неустойка, ліквідні збитки

49

entire agreement

весь обсяг домовленостей, вичерпний характер договору

50

payment of costs

виплата витрат