Les 14 Flashcards Preview

Totaal - Nederlands > Les 14 > Flashcards

Flashcards in Les 14 Deck (83)
Loading flashcards...
61

Minister

De minister

62

Premier

De premier

63

Prime-minister

De minister-president

64

Political party

De politieke partij

65

Home affairs

Binnenlandse zaken

66

Foreign affairs

Buitenlandse zaken

67

Defense

De defensie

68

Finances

De financiën

69

Public health

De volksgezondheid

70

Employment

De werkgelegenheid

71

Province

De provincie

72

Municipality

De gemeente

73

Embassy

De ambassade

74

Consulate

Het consulaat

75

Ambassador

De ambassadeur

76

Consul

De consul

77

Election

De verkiezing

78

To vote

Stemmen

79

The vote

De stem

80

Suffrage

Het kiesrecht

81

Majority

De meerderheid

82

Minority

De minderheid

83

Presentation file

De presentatiemap