Lesson 1 Flashcards Preview

Chinese > Lesson 1 > Flashcards

Flashcards in Lesson 1 Deck (29):
0

Ni

1

Hao

2

Qing

3

Wen

4

Gui

5

Xing

6

Wo

7

Ne

8

小姐

Xiaojie

9

Jiao

10

什么

Shenme

11

名字

Mingzi

12

先生

Xiansheng

13

李友

Li You

14

Li

15

王朋

Wang peng

16

Wang

17

Shi

18

老师

Laoshi

19

Ma

20

Bu

21

学生

Xuesheng

22

Ye

23

Ren

24

中国

Zhongguo

25

北京

Beijing

26

美国

Meiguo

27

纽约

Niuyue

28

问好

Wen hao