Lesson 11: Transport Flashcards

1
Q

the bus

A

de Bus,-se

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

the train

A

den Zuch, Zich

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

the motorcycle

A

de Moto, -en

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

the plain

A

de Fliger, -en

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

electric scooter

A

d’Trottinett, -en

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

truck

A

de Camion,-en

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

the ship

A

d’Schëff (n), -er

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

the tram

A

den Tram, -men

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

camper van

A

d’Rulott, -en (f)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

bicycle

A

de Vëlo, -en

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

metro

A

de Metro, -en

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

helicopter

A

den Helikopter, -en

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

going by foot

A

zu Fouss goen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

to go

A

goen
ech ginn
du gees
hien/hatt geet
mir ginn
dir gitt
si ginn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

to drive

A

fueren
ech fueren
du fiers
hien/hatt fiert
mir fueren
dir fuert
si fueren

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

to take

A

huelen
ech huelen
du hëls
hien/hatt hëlt
mir huelen
dir huelt
si huelen

17
Q

I go by bus

A

Ech fuere mam Bus

18
Q

I go by train

A

Ech fuere mam Zuch

19
Q

I go by e-scooter

A

Ech fueren mat der Trotinett

20
Q

I take the bus

A

Ech huelen de Bus

21
Q

I take the train

A

Ech huelen den Zuch

22
Q

I go by foot

A

Ech ginn zu Fouss

23
Q

I go by car

A

Ech fuere mam Auto

24
Q

the car

A

den Auto, -en

25
Q

I go to work by car

A

Ech fuere mam Auto op d’Aarbecht

26
Q

to do shopping

A

Kommissiounen maachen

27
Q

He does shopping in the city

A

Hie mécht Kommissiounen an der Stad